Międzynarodowa konferencja arbitrażowa

Uniwersytet Śląski i Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie wraz z Kancelarią Radców Prawnych w Katowicach zapraszają na Międzynarodową Konferencję Arbitrażową “Applicable Law in the International Arbitration”, która odbędzie się 20 listopada 2015 roku w Katowicach.

Konferencja będzie dotyczyła zagadnień prawa prywatnego międzynarodowego w arbitrażu, takich jak: prawo właściwe dla umowy o arbitraż, stosowanie prawa materialnego w postępowaniu arbitrażowym, rola lex mercatoria w arbitrażu, arbitraż ex aequo et bono, stosowanie przepisów bezwzględnie obowiązujących w arbitrażu międzynarodowym oraz zachowanie reguły porządku publicznego w różnych jurysdykcjach.

Udział w tym wydarzeniu zapowiedzieli znamienici referenci reprezentujący zarówno środowisko naukowe jak i praktykę, w tym, m.in: prof. Bettina Heiderhoff (Niemcy), Pan Marnix Leijten (Holandia), dr Paolo Michele Patocchi (Szwajcaria), prof. Monika Pauknerova (Czechy), Pan Ernst Johansson (Niemcy), dr Maxi Scherer (Wielka Brytania), prof. Davor Babić (Chorwacja), prof. Vladimir Pavić (Serbia), prof. Marek Safjan (Luksemburg), prof. Maciej Szpunar (Luksemburg), prof. Grzegorz Żmij (Polska), dr Maciej Zachariasiewicz (Polska).

Więcej o wydarzeniu można przeczytać na: www.sakig.pl.