W Wiśle znowu przybyło ryb!

Ponad 10 tysięcy węgorzy trafiło do Wisły w ramach finału drugiej edycji konkursu „Pan Karp zarybia Wisłę” zorganizowanej przez Towarzystwo Promocji Ryb. W wydarzeniu wzięli udział zwycięzcy wyłonieni spośród uczniów 15 włocławskich szkół i przedszkoli oraz 16 placówek pedagogicznych z sześciu województw: mazowieckiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, a także łódzkiego. Partnerem przedsięwzięcia oraz fundatorem nagród ponownie był ANWIL.

Konkurs „Pan Karp zarybia Wisłę” to wspólna inicjatywa Towarzystwa Promocji Ryb oraz ANWILU, której celem jest podniesienie świadomości dzieci w wieku od 6 do 13 lat w zakresie znaczenia ryb dla ekosystemu oraz popularyzacja ichtiologii. Uczniowie szkół podstawowych, aby móc wziąć udział w zabawie, musieli wykonać pracę plastyczną lub napisać utwór poetycki, którego motywem przewodnim była królowa polskich rzek i zamieszkujące ją gatunki ryb.

Inicjatywa spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Do konkursu napłynęło 350 prac z 31 szkół i przedszkoli. Do wszystkich placówek, które wzięły udział w zabawie, trafią pomoce naukowe w postaci plansz, przedstawiających gatunki ryb żyjących w dolnym biegu Wisły, a uczniowie otrzymają drobne upominki (m.in. torby, długopisy, notesy, znaczki – przypinki i kolorowe książeczki z zapisaną wierszem historią  „O rybaku i smoku niemytym”).

Nagrodą główną w konkursie „Pan Karp zarybia Wisłę” był udział zwycięzców w akcji zarybiania rzeki, która odbyła się 28 października. Laureaci konkursu pod okiem ichtiologa, rybaków oraz eksperta z Towarzystwa Promocji Ryb wpuścili do Wisły ponad 10 tysięcy narybku węgorza. Nad bezpieczeństwem uczestników wydarzenia czuwała Zakładowa Straż Pożarna ANWIL.

– Węgorz to jedna z najbardziej tajemniczych ryb na świecie. Tarło odbywa w bardzo głębokich warstwach Morza Sargassowego, by potem przez kilka lat wędrować wraz z Prądem Zatokowym poprzez Atlantyk ku wybrzeżom Europy. Następnie wpływa do rzek oraz jezior, by tam dojrzeć, a po kolejnych, kilku latach rozpocząć wędrówkę w odwrotnym kierunku – w stronę Ameryki. Niestety, w ostatnich latach, populacja tego cenionego gatunku w Polsce bardzo się zmniejszyła i niezbędne stało się zarybianie. Do poprawy sytuacji węgorza  przyczyniają się akcje takie, jak ta zorganizowana we Włocławku przez Towarzystwo Promocji Ryb przy wsparciu spółki ANWIL – powiedział Zbigniew Szczepański, Prezes Towarzystwa Promocji Ryb.

Natomiast Beata Krupińska, Dyrektor ds. Prewencji i BHP ANWIL podkreśliła, że: – Stałym elementem strategii rozwoju naszej spółki jest troska o środowisko, zakładająca ochronę zasobów naturalnych. Ze względu na specyfikę produkcji chemicznej, która wymaga korzystania z dużej ilości wody (w naszym przypadku jest to woda z Wisły) w ubiegłym roku podjęliśmy decyzję, aby rozszerzyć nasze aktywności proekologiczne o inicjatywę związaną z jej ekosystemem. To zaowocowało nawiązaniem współpracy z Towarzystwem Promocji Ryb. Zarybianie jest bowiem niezwykle istotne dla utrzymania czystości rzek – pozytywnie wpływa na kwestie związane z przejrzystością, zamuleniem czy kwitnieniem wody. Właściwa wielkość populacji drapieżników w zbiorniku wodnym przyczynia się do zachowanie równowagi ekologicznej. O tym, że był to słuszny krok, świadczy nie tylko imponująca liczba uczestników konkursu „Pan Karp zarybia Wisłę”, ale także uznanie tego projektu przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu za dobrą praktykę w obszarze edukacji.

W ubiegłym roku, dzięki wspólnemu przedsięwzięciu Towarzystwa Promocji Ryb i ANWILU do rzeki trafiło ponad 13 tysięcy narybku suma.