W stronę źródeł Amazonki i na szczyt Nevado Mismi

Rozpoczęła się wyprawa kierowana przez Marcina Gienieczko, której celem jest dotrzeć do źródeł Amazonki oraz na górę źródłową Amazonki – Nevado Mismi 5600 m.n.p.m. „Dla mnie to właśnie Nevado Mismi jest górą źródłową Amazonki tak samo jak dla Ed Stafforda (pierwszy człowiek, który przeszedł pieszo wzdłuż brzegów całej Amazonki od źródeł http://www.walkingtheamazon.com/ oraz Mika Horna (pierwszy człowiek który przepłynął większość rzeki samotnie od źródeł http://www.mikehorn.com/ )” – dodaje Marcin Gienieczko.

Gdzie są źródła Amazonki
(Solo Amazon Expedition Marcin Gienieczko) - alimatyzacja w ArequipaZlokalizowanie źródeł Amazonki, od lat prowadzi do wielu sporów między podróżnikami i odkrywcami. Zwraca uwagę na tę trudność również Marek Kamiński, który uczestniczył w wyprawie „National Geographic”, która miała zlokalizować źródła Amazonki: „Nie jest łatwo określić, gdzie leżą źródła Amazonki. Wyprawa Lorena McIntyre (w 1971 roku) ustaliła, że największa rzeka świata bierze swój początek w małym jeziorku na stoku Nevado Misimi. Ekspedycja współkierowana przez Polaka, Piotra Chmielińskiego – pierwszego człowieka, który po raz pierwszy przepłynął kajakiem i pontonem całą Amazonkę (1985-1986) – dopatrywała się natomiast źródeł rzeki w strumieniu Apacheta. Został on uznany za początek Amazonki również przez wyprawę Jacka Pałkiewicza w 1996r.

Dokładne określenie źródła rzeki jest utrudnione ze względu na dużą ilość niewielkich strumieni i potoków w obszarze źródłowym Amazonki. Płyną one na różnych wysokościach, nieznacznie różnią się długością, część z nich biegnie pod ziemią lub okresowo zamarza. Jak bezspornie stwierdzić, czy lód zamarznięty na skale to jeszcze strumień, czy już nie?

W 2000 roku w Andy wyruszyła międzynarodowa wyprawa pod patronatem National Geographic Society. Celem ekspedycji było zebranie precyzyjnych danych, które miały pozwolić określić gdzie znajduje się źródło Amazonki. Kierownikiem ekipy został Andrzej Piętowski, a współorganizatorem Piotr Chmieliński.  Zostałem zaproszony do udziału w tym przedsięwzięciu.

Wyposażono nas w GPS-y służące do pomiarów w terenie, wyniki badań miały zostać nałożone na zdjęcia satelitarne i pomóc w stworzeniu trójwymiarowej mapy obszaru źródłowego Amazonki. W skład ekspedycji wchodzili Polacy, Amerykanie, Peruwiańczycy i Kanadyjczycy.
Pracując na wysokości 5000-6000 tys. m n.p.m. zbieraliśmy szczegółowe dane. Z każdym dniem, te mozolne prace przynosiły rezultat i powoli wyłaniała się mapa źródeł Amazonki. Opracowanie tych informacji przypadło w udziale naukowcom. Na ich podstawie magazyn „National Geographic” uznał za źródło Amazonki Jezioro Ticlla Cocha (bazując na uznanej przez geografów definicji źródła rzeki, czyli: „najdłuższy nieprzerwany pływ wody od źródła do Ocenu Atlantyckiego, na powierzchni, przez cały rok”, skąd bierze początek strumień Carhuasanta,a góra Mismi potwierdzona została jako miejsce, z którego kropa wody może płynąć w czasie deszczowym, najdalej z możliwych.

Spór o początek największej rzeki nie został jednak ostatecznie rozstrzygnięty. Niedawno Towarzystwo Geograficzne w Limie przyznało rację brazylijskim naukowcom z Instytutu Badań Kosmicznych w Sao José dos Campos, którzy po kilku latach pomiarów i analizy stanu wód orzekli, że źródłem Amazonki jest jednak strumień Apacheta. Wyniki ich badań są zgodne z teorią Jacka Pałkiewicza.

10 września z Marcinem Gienieczko skontaktował się polski podróżnik – Piotr Chmieliński, przebywający obecnie w Ameryce i przekazał najnowsze informacje dotyczące lokalizacji źródeł Amazonki: Po ostatnich dwuletnich badaniach i pomiarach zrobionych przez wyprawy kierowane przez Dr. Rocky Contos i sponsorowane przez National Geographic (ja bylem obserwatorem NG i Explorers Clubu w czasie tych trzech wypraw 2012 i 2013) Amazonka wypływa według NG z jeziorka Ticlla Cocha i to źródło daje początek Quebrada Carhuasanta i całej Amazonki. (Jest to potwierdzenie wyników, które ustaliła wyprawą kierowana przez Andrzeja Pietowskiego w 2000 roku). Proszę popatrz dokładniej na mapę z ostatniej publikacji NG, którą Panu wysłałem. Na tej mapie nie ma Nevado Mismi podawanej jako źródło Amazonki. Miejsce Nevado Mismi przejmuje Cerro (góra) Rumi Cruz, miejsca źródłowe rzeki Mantaro, położone ponad 1000 km na północny-zachód od Nevado Mismi). To są ostatnie bardzo istotne zmiany. Myślę, że nie miałeś czasu na to, aby zauważyć, jak istotne zmiany ta mapa wprowadza, jeśli chodzi o źródła Amazonki.

Jeżeli chcesz porozmawiać o tych ważnych zmianach to proszę podaj gdzie mogę zadzwonić do Arequipa albo Chivay (telefon hotelowy). Jestem pewny, że będzie lepiej dla Ciebie jeżeli będziesz używał aktualnych (dostępnych w 2014 roku) informacji dotyczących Amazonki i jej miejsca źródłowego w czasie swoich amazońskim wypraw. Zamieszczam jeszcze raz mapę z NG z 13 lutego, 2014 roku. Współrzędne Lago Ticlla Cocha: 15 30’42.98″ S 71 42’06.75″ W

Życzę powodzenia i pozdrawiam z Waszyngtonu, Piotr”
Niezależnie od tych rozbieżności Amazonka została uznana za najdłuższą rzekę świata. „Dla mnie osobiście, nie jest aż tak ważne, gdzie rzeka ma swój początek. Myślę, że rodzi się ona po prostu na dość rozległym obszarze źródłowym. Ważne jednak było samo zadanie sobie pytania i próba znalezienia na nie odpowiedzi” – podsumowuje Marcin Gienieczko.

Fot. Mirosław Rajter

Więcej o wyprawie do źródeł Amazonki i na szczyt Nevado Mismi: http://www.youtube.com/watch?v=h3xBLGUAPlQ

Zobacz aktualną lokalizację Marcina Gienieczko oraz dotychczas pokonaną trasę: https://www. google.pl/maps/ms?msid=202444880938611850051. 0005004c0f052206f16bd&msa=0&dg=feature

Więcej o wyprawie Solo Amazon Expedition na stronie: http://www. soloamazon. info/

 

sponsorzy_amazon_2