W regionach drzemie moc

Polski przemysł stoczniowy potęgą? Znając historię największych polskich stoczni brzmi to jak ponury żart, ale wcale nim nie jest. Polskie firmy od lat zdobywają zagraniczne rynki doskonałymi jachtami i np. coraz bardziej popularnymi houseboatami – wyjaśnia Jacek Janiszewski, Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Integracja i Współpraca.

Wspominam o przemyśle stoczniowym, ponieważ chcielibyśmy, aby był jedną z najważniejszych branż reprezentowanych na planowanym przez nas na 2016 wydarzeniu o roboczej nazwie Regions Forum in Pomerania. Oczywiście Forum nie jest pomyślane jako targi producentów houseboatów, czy jachtów. Są one jednak dobrym symbolem integracji i przekraczania granic – a to główne idee, które nam przyświecają w trakcie przygotowania wstępnej koncepcji Forum.

Współpraca regionalna
Głównymi „aktorami” będą regiony i potencjał, jaki wiąże się z ich współpracą. Pomorze to doskonałym przykład rozwijania współpracy między regionami – zarówno wewnątrz jednego kraju, jak i współpracy transgranicznej.  Potwierdza, że granice nie są i nie powinny być przeszkodą w nawiązywaniu współpracy.

Dlaczego naszym zdaniem współpraca regionalna jest taka ważna? Ponieważ służy wypracowaniu zachowań społecznych i gospodarczych – niezależnych od polityki państwa i skoncentrowanych na wykorzystaniu lokalnego potencjału.  Istnieje wiele przykładów państw, w których lepsza współpraca regionalna była szansą na przezwyciężenie barier, których źródła tkwią w administracji centralnej.

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy
Jeden z nich to Afryka. Ktoś powie, przenoszenie wzorców z Europy do Afryki to nierealny pomysł. Naprawdę? A czemu nie? Do dziś kraje afrykańskie borykają się z konsekwencjami sztucznych granic, przebiegających wbrew podziałom etnicznym czy regionalnym.  Współpraca regionów, na podstawie dobrych europejskich wzorców, mogłaby być jednym na narzędzi stabilizacji tamtejszego regionu.

Niestety w wielu przypadkach  tamtejsze kraje są traktowane przez globalnych graczy biznesowych jako maszynka do łatwego zarabiania pieniędzy. Dlatego tym bardziej trzeba pochwalić firmy, które kładą duży nacisk na kwestię CSR – czyli zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w swojej działalności na zagranicznych rynkach.

Dobre wzorce CSR
Niedawno firma Ferrero zaprezentowała swoje praktyki z Ghany, gdzie dzięki organizacjom non profit, Ferrero pracuje bezpośrednio z organizacjami rolników pomagając im radzić sobie z problemami o charakterze zawodowym, społecznym i biznesowym. Działania polepszają życiowe perspektywy rolników, z drugiej zaś, zwiększają wydajność oraz jakość upraw.

Dużą uwagę  poświęca się eliminowaniu, zgodnie z rządowym programem Ghany, najgorszych form pracy dzieci, co w wielu przypadkach jest jednym z największych problemów na kontynencie afrykańskim. Kto wie, czy dobre wzorce współpracy regionalnej nie pomogłyby w skuteczniejszym rozwiązywaniu także tego problemu.

Źródło: http://jacekjaniszewski.blog.pl/2015/04/29/w-regionach-drzemie-moc/