W nagrodę wpuścili do Wisły 15 tysięcy sumów

Finał trzeciej edycji konkursu „Pan Karp zarybia Wisłę” organizowanego przez Towarzystwo Promocji Ryb, w ramach którego do wód najdłuższej rzeki w Polsce trafiło 15 tysięcy białych sumów, odbył się w tym roku na nabrzeżu wiślanym w miejscowości Kucerz koło Włocławka.

W zarybianiu uczestniczyły dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych wyróżnionych w konkursie na najciekawszą interpretację recytatorską fragmentów książki pt. „O rybaku i smoku niemytym”, którego sponsorem był ANWIL.
Do tegorocznej edycji konkursu „Pan Karp zarybia Wisłę” zgłosiły się maluchy z przedszkoli, a także uczniowie szkół podstawowych z siedmiu województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i dolnośląskiego. Zwycięska okazała się grupa teatralna z włocławskiego przedszkola „Na Wspólnej”. Mali aktorzy z tej placówki najlepiej poradzili sobie z zadaniem interpretacji książki pt. „O rybaku i smoku niemytym”.

Nagrodą dla nich oraz pozostałych uczniów i przedszkolaków wyróżnionych w konkursie był udział
w przedstawieniu przygotowanym na podstawie tego samego tekstu przez profesjonalistów, aktorów teatru toruńskiego „Zaczarowany świat”.

Występ artystyczny uczestnicy obejrzeli w siedzibie ANWILU, sponsora konkursu. Główny punkt finału odbył się przy nabrzeżu na wysokości miejscowości Kucerz koło Włocławka. Tam zwycięzcy zabawy pod okiem ichtiologa, przedstawicieli organizatora i Zakładowej Straży Pożarnej ANWIL wpuścili do Wisły 15 tysięcy małych sumów. Teren przed finałem akcji „Pan Karp zarybia Wisłę”, uporządkowali przedstawiciele Koła Wędkarskiego nr 122, działającego w ANWILU.

Zbigniew Szczepański, Prezes Towarzystwa Promocji Ryb tak tłumaczy wybór gatunku ryb w tegorocznego edycji konkursu: – Sumy są często łowione w rybackie sieci i chwytane na wędkarskie haczyki, więc stada drapieżników są ciągle zbyt małe. Zarybianie tym gatunkiem jest konieczne dla zachowania równowagi ekologicznej w rzekach i jeziorach. Białe sumy są wyjątkowe, ponieważ wyróżniają się kolorem na tle popularnych oliwkowo-brązowych reprezentantów tego gatunku. Dzięki temu wędkarze i rybacy będą mogli łatwo obserwować ich dalsze losy, w tym trasy wędrówek w Wiśle, tempo wzrostu i długość życia tego najpotężniejszego wiślanego gatunku ryb.

Beata Krupińska, Dyrektor Obszaru Prewencji i BHP w ANWIL S.A. podkreśliła, że: – ANWIL angażuje się w szereg przedsięwzięć prośrodowiskowych, w tym także tych mających na celu dbałość o stan wód na Kujawach i Pomorzu. Jedną z takich inicjatyw jest konkurs „Pan Karp zarybia Wisłę”, dzięki któremu ANWIL z jednej strony przyczynia się do przybliżenia dzieciom znaczenia ryb dla ekosystemu, z drugiej zaś do zwiększenia poziomu zarybienia rzeki, ponieważ w ciągu trzech jego edycji do Wisły trafiło niemal 40 tysięcy ryb.