„Nestlé needs YOUth” wesprze 10 milionów młodych

Nestlé ogłosiło, że w ramach inicjatywy na rzecz zatrudniania młodych, do 2030 roku pomoże 10 milionom osób z całego świata w wykorzystaniu możliwości ekonomicznych.

 

Prezes Nestlé, Mark Schneider, wczoraj w Nowym Jorku, podczas jednej z sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, ogłosił najnowsze zobowiązania firmy w obszarze wspierania młodych. Schneider podkreślił, że inwestowanie w młodzież jest dla Nestlé kluczowe w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju, jakie firma przed sobą postawiła. Jednocześnie jest to dalekosiężna inwestycja wspierająca rozwój ekonomiczny.

W ramach powziętych zobowiązań, Nestlé w Polsce tylko do 2020 roku wesprze ponad 1300 osób do 30 roku życia. Do końca 2016 roku firma zatrudniła już 1500 młodych, objęła programem praktyk i staży blisko 500 osób, a także przeprowadziła 530 warsztatów.

„Nestlé needs YOUth” to globalna inicjatywa obejmująca wszystkie działania, których celem jest wspieranie rozwoju prężnych i aktywnych społeczności poprzez stwarzanie młodym szans zatrudnienia. Jednym z kluczowych filarów „Nestlé needs YOUth” jest „Sojusz dla Młodych” (ang. „Alliance for YOUth”), w ramach którego Nestlé wraz ze swoimi partnerami biznesowymi pomaga młodym w wejściu na rynek pracy.

Oprócz stwarzania szans zatrudnienia, „Sojusz dla Młodych” wspierać będzie młodych rolników i przedsiębiorców w całym łańcuchu wartości Nestlé. Zachęci również do innowacji. W tym celu stworzono specjalną platformę HENRi@Nestlé. Za jej pośrednictwem firma pomoże młodym przedsiębiorcom w realizacji ciekawych pomysłów i rozwijaniu działalności gospodarczej.

Nestlé, jako jedna z pierwszych firm, przystąpiła do globalnej inicjatywy na rzecz godnego zatrudniania młodych prowadzonej przez Międzynarodową Organizację Pracy (ang. International Labour Organisation, ILO).