Visa wspiera kobiety – programy grantowe

f34, young woman checking cell phone in modern office, wood laptop, wood, sustainability, creative agency, library, office, workspace, Cologne, NRW, Germany

Z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie Visa wynika, że 66% przedsiębiorczyń deklaruje trudności w pozyskiwaniu finansowania dla swoich firm. W związku z tym Visa ogłosiła wprowadzenie programów grantowych we współpracy z organizacjami Hand in Hand International i IFundWomen.

Organizacje Hand In Hand International i IFundWomen podejmują współpracę z Visa, aby wspólnie zapewnić przedsiębiorczyniom na całym świecie edukację oraz finansowanie, które pomogą im tworzyć i rozwijać swoje biznesy. Globalny wskaźnik przedsiębiorczości rośnie szybciej wśród kobiet niż wśród mężczyzn – już 250 milionów kobiet z całego świata prowadzi własny biznes.

Visa wspiera kobiety

„Kobiety napędzają rozwój gospodarczy na całym świecie i coraz częściej to właśnie one zakładają nowe firmy” – powiedział Al Kelly, CEO i Prezes Visa. „Visa chce wykorzystać w pełni możliwości swojej sieci, markę oraz zasoby finansowe, aby zwrócić uwagę na rosnący potencjał kobiet w biznesie i pomóc przedsiębiorczyniom w osiąganiu kolejnych sukcesów.”

IFundWomen to platforma finansowo-edukacyjna, która zapewnia wsparcie poprzez dostęp do kapitału w formie dotacji i finansowania społecznościowego, coaching biznesowy prowadzony przez ekspertów oraz sieć kontaktów pomiędzy kobietami prowadzącymi własną działalność biznesową. Rozpoczęta na globalną skalę współpraca Visa z IFundWomen ma na celu pomóc przedsiębiorczyniom zdobyć niezbędne finansowanie w ramach konkursów grantowych. Aby dowiedzieć się więcej i ubiegać o dotację, należy odwiedzić stronę IFundWomen.com/Visa.

2,4 miliona dolarów z Hand in Hand International

Realizując misję wspierania osób prywatnych, przedsiębiorstw i gospodarek, Visa rozpoczyna trzyletnią współpracę opiewającą na kwotę 2,4 miliona dolarów z Hand in Hand International. To globalna organizacja non-profit, która wspomaga rozwijające się gospodarki w Afryce, Azji Południowej i na Bliskim Wschodzie.

Wspólnie z Hand in Hand International Visa skupi się na edukacji biznesowej i zwiększaniu dostępu do usług finansowych dla 10 tysięcy mikroprzedsiębiorstw z Kenii, z których 75% jest prowadzonych przez kobiety. Współpraca przyczyni się do wzmocnienia pozycji kobiet w gospodarce, co pobudzając wzrost gospodarczy i przyspieszając dalszy rozwój, przełoży się na zwiększenie efektów działań.

W związku z nawiązaniem współpracy, Visa przedstawiła wstępne wnioski z drugiego dorocznego raportu „Stan kobiecej przedsiębiorczości”. Przeprowadzane co roku badanie pomaga zrozumieć cele, aspiracje i wyzwania, przed którymi stają dziś przedsiębiorczynie. Jednym z najważniejszych wniosków jest to, że dostęp do finansowania pozostaje największym wyzwaniem: 79% przedsiębiorczyń w Stanach Zjednoczonych uznaje, że jest w lepszej sytuacji niż pięć lat temu, ale wciąż 66% z nich zgłasza trudności w uzyskaniu niezbędnych funduszy na rozwój.

„W coraz bardziej cyfrowym świecie, firmy muszą nieustannie dostosowywać się do zmieniających się preferencji konsumentów. Nadążanie za zachodzącymi zmianami jest wyzwaniem, szczególnie dla małej firmy. Przedsiębiorczynie, które osobiście poznałam, wskazują na potrzebę ułatwienia dostępu do finansowania, które pomogłoby im prowadzić i rozwijać swoje biznesy” – powiedziała Suzan Kereere, Global Head of Merchant Sales and Acquiring, Visa. „Cieszymy się, że w tym roku pomożemy zapewnić równe szanse, dzięki większemu dostępowi do narzędzi oraz dotacji, i że nadal będziemy wspierać kobiety we wszystkich aspektach życia, aby budować inkluzywne społeczeństwo cyfrowe”.