Utworzyli Koalicję Dbamy o wodę

Grupa Żywiec i Żywiec Zdrój powołały Koalicję na rzecz retencji „Dbamy o wodę”, by poprzez edukację i współpracę z podmiotami prywatnymi i publicznymi aktywizować do działania na rzecz ochrony zasobów wodnych Żywiecczyzny. Symboliczną inauguracją działalności koalicji było podpisanie przez firmy wspólnego manifestu, w którym podkreślają znaczenie wody dla regionu i zapraszają do wspólnych działań na rzecz retencji. To pierwsze tego typu partnerstwo firm w Polsce.

Zmiany klimatu wywołują coraz gwałtowniejsze zjawiska pogodowe, które zakłócają obieg wody w przyrodzie i utrudniają jej naturalną retencję. Skutki nagłych ulew przeplatanych coraz dłuższymi okresami suszy będą szczególnie odczuwalne na terenach górzystych, takich jak Żywiecczyzna. Dlatego dwie firmy związane z regionem – Grupa Żywiec i Żywiec Zdrój – powołały Koalicję na rzecz retencji „Dbamy o Wodę”.

Jej głównym celem jest integracja lokalnego biznesu, przedstawicieli świata nauki, organizacji pozarządowych, administracji oraz samorządów, by edukować i inicjować działania na rzecz ochrony zasobów wodnych i racjonalnego gospodarowania nimi. Koalicjanci zwracają uwagę, że to pierwsze tego typu partnerstwo firm w Polsce.

– Woda jest najcenniejszym surowcem zarówno w przyrodzie, jak i w naszej działalności. Nie możemy pozostać obojętni na wpływ zmian klimatycznych na jej zasoby. Dzięki koalicji wychodzimy poza branże piwną i łączymy siły z Żywiec Zdrój – inną ważną firmą produkcyjną Beskidu Żywieckiego. Na tym regionalnym fundamencie chcemy stworzyć silne partnerstwo wszystkich, którym bliski jest zrównoważony rozwój Żywiecczyzny. Jestem przekonany, że poprzez edukowanie i zwiększanie świadomości na temat potrzebnych działań związanych z retencją pomożemy skutecznie chronić zasoby wody dla przyszłych pokoleń – mówi Simon Amor, prezes Grupy Żywiec.

Symboliczną inauguracją działalności koalicji było podpisanie manifestu, który podkreśla znaczenie wody dla regionu oraz zachęca do wspólnych działań sprzyjających jej skutecznej retencji. Podpisy pod wspólną deklaracją złożyli dyrektorzy lokalnych zakładów produkcyjnych obu firm. Przy tej okazji powstał także specjalny film, w którym dyrektorzy zachęcają inne podmioty na Żywiecczyźnie do współpracy w ramach koalicji.

Wraz ze startem działalności Koalicji rusza strona internetowa www.dbamyowode.pl oraz konto na Facebooku, na których publikowane będą aktualne informacje o działalności koalicji, materiały eksperckie, ciekawostki i quizy.

Żywiec Zdrój, będąc po stronie natury, konsekwentnie minimalizuje swój wpływ na środowisko. Na przestrzeni ostatnich lat, także we współpracy z partnerami, zrealizował szereg projektów sprzyjających ochronie zasobów wodnych i naturalnej retencji. Firma jest partnerem programu edukacyjnego „Łapmy wodę”, przeprowadziła lokalną kampanię edukacyjną „Woda to nasza wspólna sprawa” oraz wspólnie z Lasami Państwowymi posadziła 8 mln drzew na terenie Beskidu Żywieckiego. Doskonali także swoje procesy produkcyjne, aby racjonalizować zużycie wody i zwiększać jej retencję.

Dla Grupy Żywiec dbanie o wodę to od lat jeden z filarów strategii zrównoważonego rozwoju „Warzymy Lepszy Świat”. Arcyksiążęcy Browar w Żywcu oraz pozostałe browary Grupy Żywiec stale wdrażają rozwiązania pozwalające na oszczędzanie zużycia wody w procesie produkcji piwa, dzięki czemu należą do najbardziej efektywnych pod tym względem w całej Grupie Heineken.

Źródło: Grupa Żywiec, Żywiec Zdrój