„Lekcja Nieśmiecenia” z Henkel Polska i Fundacją Nasza Ziemia

W partnerstwie z Fundacją Nasza Ziemia firma Henkel Polska zapoczątkowała kampanię edukacji ekologicznej skierowaną do uczniów szkół podstawowych. Tematem wiodącym jest segregacja odpadów. Obecnie trwa rekrutacja szkół. Każda szkoła, która zgłosi się do programu, otrzyma bezpłatnie komplet materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia lekcji o recyklingu. Akcji edukacyjnej towarzyszy konkurs – 10 zwycięskich szkół otrzyma edukacyjne systemy do praktycznej nauki segregacji odpadów. Swój udział w programie szkoły mogą zgłaszać do 7 kwietnia na lekcjaniesmiecenia.pl.

 

„Lekcja Nieśmiecenia” to kampania edukacyjna, która wesprze szkoły w procesie edukacji ekologicznej związanej z segregacją odpadów. Działania akcji mają na celu przekazanie dzieciom praktycznej wiedzy oraz wyrabiania w nich właściwych zachowań i nawyków.

– Stoimy dziś przed wieloma wyzwaniami środowiskowymi, takimi jak zmiany klimatyczne, zanieczyszczenia wód czy zaleganie odpadów plastikowych w morzach i oceanach. Absolutnie kluczowa jest ochrona zasobów naturalnych poprzez odzyskiwanie surowców wtórnych i ponowne ich wykorzystywanie. W praktyce wszystko zaczyna się często od właściwej segregacji odpadów w domach, szkołach i miejscach pracy.  Dlatego ważnym jest, aby dzieci uczyły się jej zasad od najmłodszych lat. Stąd nasza kampania edukacyjna „Lekcja Nieśmiecenia”. Mamy nadzieję, że weźmie w niej udział bardzo dużo szkół i wielu nauczycieli – podkreśla Monika Banaś-Jankowska, dyrektor marketingu działu Beauty Care (kosmetyki) w Henkel Polska.

– Od 27 lat Fundacja Nasza Ziemia organizuje i koordynuje Akcję Sprzątanie Świata – Polska, w której od początku licznie uczestniczą polskie szkoły. Po ponad ćwierć wieku wspólnego sprzątania Polski jesteśmy pewni, że kto raz wziął w niej udział, uważa na to, co i gdzie wyrzuca, szczególnie na łonie natury: w parkach, lasach, na plażach. „Lekcja Nieśmiecenia” to partnerski projekt realizowany w ramach fundacyjnego programu „ecoedukacja”, który podobnie jak Sprzątanie Świata, kierujemy również do nauczycieli i uczniów. Jego celem jest nie tylko teoretyczna, ale właśnie praktyczna nauka ekologicznych nawyków związanych z segregacją odpadów. Wspólnie z firmą Henkel zapraszamy do jak najliczniejszego dołączenia do „Lekcji Nieśmiecenia”!  – powiedziała Beata Butwicka, Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia.

Szkoły mogą rejestrować swój udział w programie do 7 kwietnia br. za pomocą formularza dostępnego na stronie http://www.lekcjaniesmiecenia.pl. Wszystkie otrzymają specjalne materiały edukacyjne stworzone na potrzeby edukacyjnej kampanii.

Dodatkowo szkoły, które będą posiadały ważną umowę na selektywną zbiórkę odpadów, będą mogły wziąć udział w towarzyszącym programowi specjalnym konkursie, w którym o zwycięstwie będzie decydować liczba oddanych na daną szkołę głosów internautów. Internauci będą mieli na oddanie swojego głosu na stronie http://www.lekcjaniesmiecenia.pl cały miesiąc, gdyż głosowanie rozpocznie się 1 a zakończy 30 kwietnia. Dziesięć zwycięskich szkół, które otrzymają największą liczbę głosów, otrzyma system do praktycznej nauki segregacji odpadów w formie stacji edukacyjnej, na którą składa się z 7 pojemników na odpady wraz ze zgniatarką oraz tablicami edukacyjnymi.

Więcej: http://www.naszaziemia.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-projektu-lekcja-niesmiecenia.html