Upływa termin na zgłaszanie uwag do regulaminu Sądu Arbitrażowego przy KIG

Już tylko do 30 czerwca br. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej czeka na opinie przedsiębiorców, pełnomocników i arbitrów dot. Regulaminu Arbitrażowego SAKIG. Na podstawie zebranych uwag zostanie przygotowana nowelizacja dokumentu. Celem prowadzonych konsultacji jest udoskonalenie Regulaminu, by odpowiadał potrzebom stron sporów prowadzonych przed tym sądem.

Regulamin Arbitrażowy określa m.in. zasady postępowania oraz sposób powołania arbitrów. Dokument obowiązujący w SAKIG uchwalono w 2015 r.

„Zależy nam na ciągłym doskonaleniu i podnoszeniu standardu naszych usług, dlatego chcielibyśmy zapoznać się z  Państwa opiniami dotyczącymi stosowania Regulaminu. Prosimy o przekazywanie nam uwag, komentarzy i propozycji zmian, zarówno tych o charakterze ogólnym, jak i szczegółowych, dotyczących konkretnych rozdziałów i paragrafów. Po zebraniu, przeanalizowaniu i poddaniu pod dyskusję zebranych propozycji, przygotujemy nowelizację Regulaminu, która jeszcze bardziej dostosuje go do potrzeb wszystkich użytkowników i mamy nadzieję przyczyni się do zwiększenia sprawności postępowań arbitrażowych” – czytamy na stronie SAKIG.

Opinię nt. Regulaminu Arbitrażowego SAKIG można przesyłać do 30 czerwca br. na adres sekretaria@sakig.pl Na stronie Sądu Arbitrażowego przy KIG znaleźć można dedykowany formularz, który ułatwi jej przygotowanie.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie to najbardziej uznany i renomowany stały sąd polubowny w Polsce, a jego popularność w tej części Europy wciąż rośnie. Na liście arbitrów SAKIG, oprócz najlepszych polskich prawników, figurują także zagraniczni specjaliści od arbitrażu. Sąd administruje również postępowania ad hoc stosownie do Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL, prowadzi mediacje, zajmuje się też promocją idei arbitrażu w środowiskach akademickich i gospodarczych.

SAKIG zawarł szereg porozumień o współpracy ze znanymi na świecie instytucjami arbitrażowymi, np. z jedną z kluczowych stałych instytucji arbitrażowych świata – Chińską Międzynarodową Komisją Arbitrażu Gospodarczego i Handlowego (CIETAC). SAKIG jest członkiem  i jednym z założycieli Międzynarodowej Federacji Instytucji Arbitrażu Handlowego, członkiem Międzynarodowej Rady do Spraw Arbitrażu Handlowego, członkiem Europejskiej Grupy Arbitrażowej, Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Paryżu oraz Komitetu Specjalnego przy Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie.