Unikalne dokumenty AK przekazane Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego

PGE Polska Grupa Energetyczna zakupiła i przekazała do Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego zbiór oryginalnych dokumentów konspiracyjnych Armii Krajowej z lat 1943-1944. Rękopisy i druki ulotne, wchodzące w skład zbioru dokumentów, zostaną udostępnione zwiedzającym w wydzielonej części Muzeum.

– Zakupione i przekazane przez PGE dokumenty stanowią unikalny zbiór poświęcony działalności Armii Krajowej i Państwa Podziemnego. Mają one niezwykle cenną wartość historyczną i edukacyjną. Pozyskanie zbioru dokumentacji AK z lat 1943-1944 pozwoli zachować cenne materiały dla przyszłych pokoleń – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Dokumenty zakupione i przekazane przez PGE do Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego  to zbiór około 1500 stron rękopisów i druków ulotnych, zawierających informacje dotyczące działania systemu prawnego Polskiego Państwa Podziemnego i  Kontrwywiadu Armii Krajowej.

Zbiór jest niesłychanie cennym i zwartym zespołem prezentującym sposób funkcjonowania podziemnego sądownictwa Państwa Polskiego. Badając dokumenty trzeba zdać sobie sprawę w jak niesłychanie trudnych warunkach przyszło pracować prokuratorom i sędziom Polski Podziemnej. To dzięki tak wspaniałym darczyńcom jak PGE, będzie możliwe zachowanie tej ważnej dla przyszłych pokoleń dokumentacji – mówi Tomasz Karasiński z Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego.

W zbiorze znajdują się także sprawozdania z działalności AK (w tym z akcji likwidacyjnych i bojowych), opisy struktur konspiracyjnych, rozpracowywania agentów Gestapo i urzędników III Rzeszy oraz przedstawicieli władz wojskowych i policyjnych.

W skład archiwum wchodzą również dokumenty Kontrwywiadu AK i Wojskowych Sądów Specjalnych VII Obwodu AK Obroża Rejonów: II „Celków” (Marki) i III „Dęby” (Rembertów). Unikalny zbiór stanowią dokumenty dotyczące działalności członków PPR. Wśród pozyskanych materiałów znajdują się druki związane z działaniem urzędów i urzędników skarbowych z rejonu Warszawy i okolic zarówno w zakresie rozpracowania niemieckich informatorów, jak również powołania przy Komendzie Głównej Armii Krajowej konspiracyjnego Komitetu Skarbowców Polskich, w tym unikalny Regulamin działania Komitetu. W zbiorze zachowała się także prawdopodobnie jedyna znana Instrukcja kolportażu druków konspiracyjnych w ramach Akcji N – akcji prowadzonej wśród Niemców od kwietnia 1941 r. do kwietnia 1944 r. Uzupełnienie zbioru dokumentów stanowi prasa konspiracyjna, w tym wydawnictwa i druki niepodległościowego podziemia.

Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego – to miejsce szczególne na mapie Warszawy. Znajduje się w kompleksie gmachów dawnego Banku Polskiego – Powstańczej Reduty, w której do dziś pozostały ślady wyszczerbionych odłamkami i  podziurawionych kulami murów. Słowo „Pamięć” znalazło się nieprzypadkowo w  nazwie muzeum, ponieważ obowiązkiem Polaków jest pamiętać o Bohaterach i  losie mieszkańców Warszawy tak ciężko doświadczonych podczas II wojny światowej. Wystawa ma na celu pokazanie właściwych postaw i często nieznanych losów uczestników Powstania Warszawskiego. W Muzeum zgromadzonych zostało kilka tysięcy przedmiotów, elementów umundurowania i wyposażenia oraz dokumentów – pamiątek po Bohaterach Powstania Warszawskiego, które będą służyć następnym pokoleniom.

Źródło: PGE