UE. Zielone światło dla dwóch nowych środków terapeutycznych przeciwko COVID-19

Europejska Agencja Leków (EMA) wydała pozytywną opinię na temat środków terapeutycznych przeciwko COVID-19 − Ronapreve i Regkirona −uznanych przez Komisję Europejską za obiecujące w ramach unijnej strategii na rzecz środków terapeutycznych przeciwko COVID-19. Oba środki stosuje się na wczesnych etapach zakażenia.

Komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides skomentowała postęp w realizacji założeń strategii następującymi słowami:

– Chociaż liczba zakażeń COVID-19 rośnie w niemal wszystkich państwach członkowskich, badania prowadzone nad wieloma obiecującymi terapiami przeciwko COVID-19 napawają optymizmem. Poczyniliśmy ważny krok w kierunku osiągnięcia naszego celu, jakim jest dopuszczenie w UE do końca roku do trzech nowych środków terapeutycznych.

Szczepienia pozostają najważniejszym narzędziem walki z COVID-19, chronią przed zakażeniem, hospitalizacją, utratą życia i długoterminowymi skutkami choroby. Choć UE posiada jeden z najwyższych wskaźników wyszczepienia na świecie, ludzie nadal będą chorowali i wymagali bezpiecznych i skutecznych metod leczenia, aby zwalczyć zakażenie i poprawić rokowania na szybszy powrót do zdrowia, a przede wszystkim przeżycie.

W ramach strategii UE na rzecz środków terapeutycznych Komisja Europejska wspiera również państwa członkowskie w uzyskaniu dostępu do nowych leków za pośrednictwem wspólnych unijnych zamówień.

Do tej pory zawarto dwie umowy dotyczące wspólnego udzielania zamówień, a w tej chwili prowadzone są negocjacje w sprawie dopuszczenia kolejnych rozpatrywanych przez EMA środków terapeutycznych przeciwko COVID-19. Państwa członkowskie mogą już teraz korzystać z umowy na 55 tys. dawek środka Ronapreve. EMA rozpatruje obecnie sześć kolejnych wniosków o dopuszczenie leków, które może nastąpić niedługo, pod warunkiem że ostateczne dane dowiodą ich jakości, bezpieczeństwa i skuteczności.

– Rozwój pandemii w całej UE pokazuje, jak niepewna jest sytuacja i jak ważne jest, aby pacjenci chorzy na COVID-19 mieli dostęp do bezpiecznych i skutecznych terapii. Jeszcze wyraźniej pokazuje jednak, że musimy kontynuować program szczepień, zwłaszcza w tych państwach członkowskich, w których wskaźnik wyszczepienia jest niższy. Szczepienia to jedyny profilaktyczny sposób wyjścia z tego kryzysu – dodaje Komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides.

Unijna strategia na rzecz środków terapeutycznych przeciwko COVID-19 ma na celu stworzenie szerokiej gamy takich środków, tak aby do końca roku udostępnić trzy do pięciu nowych środków terapeutycznych. Strategia obejmuje pełny cykl życia leków: od badań, rozwoju, wyboru obiecujących potencjalnych leków, szybkiego zatwierdzania na szczeblu regulacyjnym, produkcji i wprowadzenia leków do obrotu aż po ostateczne stosowanie.