Turystyczna Szkoła – edukacyjny projekt POT

Polska Organizacja Turystyczna rusza z projektem Turystyczna Szkoła. Projekt ten powstał pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wspólnie z partnerami POT przygotowała bazę pomocy edukacyjnych do przeprowadzania wirtualnych lekcji z atrakcjami turystycznymi i regionami turystycznymi. Zebrane propozycje mogą służyć nauczycielom szkół podstawowych i średnich podczas lekcji zdalnych, a także stacjonarnych. Celem POT jest zainspirowanie uczniów do podróżowania i pokazanie im ciekawych miejsc na terenie kraju.

Polska Organizacja Turystyczna stara się wspierać nauczycieli dostarczając im atrakcyjne materiały multimedialne, które wzbogacą prowadzone przez nich lekcje. Turystyczna Szkoła to projekt Polskiej Organizacji Turystycznej realizowany wspólnie z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, Polskimi Markami Turystycznymi oraz certyfikowanymi produktami turystycznymi. Jego celem jest wsparcie nauczycieli atrakcyjnymi, interdyscyplinarnymi pomocami dydaktycznymi oraz zachęcenie do podróżowania po Polsce. Są to m.in. pomoce m.in. do nauczania historii i geografii. Pierwsza tura materiałów została zebrana w specjalnej zakładce „Turystyczna Szkoła” dostępnej na www.pot.gov.pl. – To ważne, aby dzieci mogły korzystać ze sprawdzonych źródeł informacji. Mam nadzieję, że dzięki Turystycznej Szkole jeszcze więcej uczniów będzie mogło odkryć nasz kraj i zainspirować swoich rodziców i nauczycieli do wspólnych, niezapomnianych podróży – dodał Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Projekt edukacji z turystyką w tle wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej. Materiały o Turystycznej Szkole zamieszczone zostaną m.in. na platformie edukacyjnej epodreczniki.pl w zakładce „Kształcenie na odległość”. Baza pomocy edukacyjnych będzie sukcesywnie rozwijana.

Źródło: POT