Wojciech Trojanowski: Dla branży budowlanej zrównoważony rozwój ma szczególnie znaczenie [WIDEO]

Zrównoważony rozwój a przetargi budowlane, wpływ inflacji na kontrakty zawarte z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. i samorządami – o tych m.in. wyzwaniach stojących przed branżą budowlaną mówił Wojciech Trojanowski, Członek Zarządu STRABAG Sp. z o.o., podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Wojciech Trojanowski odpowiadał też na inne pytania RaportCSR.pl: Czy pracownicy z Ukrainy mogą rozwiązać problem kadr w budownictwie? Na co kładzie nacisk STRABAG w swej polityce zrównoważonego rozwoju? Jakie znaczenie ma obecnie dla branży budowlanej dostępność materiałów?

Aby zachęcić do obejrzenia całego wywiadu, przytaczamy trzy fragmenty wypowiedzi:

„Byłoby dobrze, gdyby polscy inwestorzy, podobnie jak to się dzieje w innych krajach, podczas przetargów zwracali uwagę również na elementy związane z ochroną środowiska i zrównoważonego rozwoju”.

„Inflacja jest największym wyzwaniem, które stoi szczególnie przed branżą budowlaną. Oferujemy i zawieramy umowy na budowę linii kolejowych czy dróg z kilkuletnim wyprzedzeniem, stąd konieczne jest podwyższanie limitów waloryzacyjnych”.

„Wielu ukraińskich pracowników po wybuchu wojny wróciło na Ukrainę, jednak podstawowym problemem jest intensyfikacja szkolenia zawodowego w Polsce, co sektorowi budowlanemu i materiałów budowlanych zapewni trwały dopływ pracowników”.