Transformacja z szacunkiem dla pracownika

PKP Energetyka została wyróżniona w XL edycji Raportu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu za przeprowadzenie transformacji firmy z poszanowaniem dla zasobów intelektualnych i kapitału ludzkiego.

Okres głębokich zmian organizacyjnych i zarządczych często wywołuje u pracowników niepewność, a co za tym idzie mniejsze zaangażowanie. Trudno wówczas włączać ich w szeroki zakres działań i w proces współdecydowania czy zachęcić do udziału w programach z obszaru Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. PKP Energetyka poradziła sobie z tym wyzwaniem stawiając na ludzi i angażując zespół wokół wspólnych celów.

Od chwili zmiany właściciela w 2015 r., PKP Energetyka, przechodzi kompleksową transformację. Próba równania do światowych standardów jest realizowana w oparciu o cztery nadrzędne dla firmy wartości: jakość, bezpieczeństwo, zaangażowanie i efektywność. Spółka stawia na dialog i współpracę z pracownikami, a tych na terenie całego kraju zatrudnia blisko 5 tys.

– Odpowiedzialny pracodawca znaczy dla nas inwestowanie w pracowników, szacunek, określanie sprawiedliwych reguł, ale również wyjątkową dbałość o bezpieczeństwo, co wynika ze specyfiki naszej organizacji. Wielu naszych pracowników na co dzień wykonuje zadania na torach i przy urządzeniach, gdzie występują duże zagrożenia. Dlatego priorytetowo podchodzimy do wyzwań związanych z minimalizowaniem ryzyk natury technicznej i egzekwowanie procedur zapewniających bezpieczeństwo narzędzi i miejsca pracy – mówi Anna Parzyszek z Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

TOPowy pracodawca

Wdrożone przez spółkę narzędzia i praktyki znalazły uznanie w oczach Top Emloyers Insitute, który od przeszło ćwierć wieku ocenia politykę personalną pracodawców. PKP Energetyka otrzymała tytuł Top Employer 2019, dołączając do liderów, firm tworzących dobre miejsca pracy. Powodzenie wdrażanych przez firmę praktyk zależało w dużej mierze od odpowiedniej komunikacji, od sposobu przekazywania przez przełożonego do zespołu nowych celów stojących przed firmą. – Przesunęliśmy decyzyjność w dół struktur organizacyjnych. Dzięki temu zwielokrotniliśmy liczbę osób, mających wpływ na kształtowanie firmy. Wzmocniliśmy sprawność na niższych szczeblach, bo przyjęliśmy, że menedżerami są nie tylko szefowie zakładów lecz także kierownicy czyli osoby nadzorujące pracę pracowników terenowych – dodaje Parzyszek.

Angażujące miejsce pracy

W PKP Energetyka zostały wdrożone duże programy angażujące kadrę menedżerską i pracowników ich zespołów. Pierwszy z nich to Akademia Menedżera, który oparty został o serie warsztatów i szkoleń. Dzięki niemu wszyscy menedżerowie zostali przygotowani do większej odpowiedzialności, motywowania i wsłuchiwania się w potrzeby i sugestie podwładnych, ale również do przekazywania informacji zwrotnych. Firma wypracowała również formułę zachęcającą pracowników, niezależnie od funkcji i wykonywanych obowiązków, do zgłaszania nowatorskich pomysłów. Taki był cel Programu Pobudzenia Innowacyjności. W jego ramach ogłoszono konkurs na wskazywanie korzystnych dla organizacji zmian. Zainteresowanie przerosło wszelkie oczekiwania. W pierwszej edycji zgłoszono ponad 300 pomysłów, z czego część wcielono w życie.

MOCny Skład odpowiedzialny społecznie

– Strategia budowania wizerunku pracodawcy powstała na bazie warsztatów z pracownikami firmy, którzy wskazali, co wyróżnia ją spośród innych pracodawców. Są to trzy mocne atrybuty: Lubimy wyzwania, jesteśmy zgranym zespołem i tworzymy solidną firmę. Dla pracowników PKP Energetyka każdy dzień pracy jest inny i nie ma miejsca na rutynę i nudę. Zawsze działamy w grupie, wymieniając się doświadczeniami i dążąc do tego, aby każde wyzwanie zakończyć sukcesem. Godnym pozazdroszczenia przez inne organizacje jest różnorodność zatrudnienia i doświadczeń, które są sumą i mocą wszystkich pracowników, którzy tworzą stabilne filary rozwoju całej firmy. Podsumowaniem jest hasło: „MOCny Skład. Tutaj pracują najlepsi – mówi Parzyszek.

W PKP Energetyka pracownicy angażują się w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, które są częścią Planu ESG (environmental, social and governance), który łączy biznes z kwestiami środowiskowymi, społecznymi oraz najlepszymi praktykami zarządzania. Strategia w tym zakresie oparta jest na inicjatywach wynikających z potrzeb biznesowych i wspierających działalność operacyjną. Długoterminowe, zrównoważone podejście do prowadzenia biznesu odzwierciedla się w podejmowaniu działań na rzecz środowiska naturalnego, społeczności lokalnych, pracowników i partnerów biznesowych. Jedną z inicjatyw jest program „Grantspołeczni”, dzięki któremu pracownicy firmy, jako wolontariusze, realizują projekty dla lokalnej społeczności.

W organizacji, w której niezwykle istotne jest bezpieczeństwo, odzwierciedleniem musi być dbałość o zdrowie pracownika, dlatego też jednym z benefitów w PKP Energetyka jest opieka zdrowotna. Dostęp do lekarzy specjalistów to jeden z ważnych elementów polityki świadczeń pracowniczych wspierających filar różnorodności zatrudnienia. Kolejnym krokiem będą kampanie edukacyjne i prozdrowotne oparte m.in. na akcji badań profilaktycznych.

Dariusz Kotara