Raportowanie to ważny element komunikacji

Rozmowa z Beatą Górniak, dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w PKP Energetyka.

Jak PKP Energetyka rozumie społeczną odpowiedzialność biznesu?

Strategicznie, społeczna odpowiedzialność jest częścią naszego biznesu, wspiera i przejawia się w każdym jego obszarze. Tak rozumiany CSR odgrywa coraz większą rolę w wielu firmach. Bez szerszej perspektywy nie można zarządzać w sposób kompleksowy i długoterminowy. W PKP Energetyka, będącej spółką z portfolio CVC Capital Partners, nazywamy tę perspektywę „ESG”. To skrót od angielskich słów oznaczających środowisko, społeczną odpowiedzialność i ład korporacyjny. Idea ta zakłada, że przedsiębiorstwo nie powinno troszczyć się tylko i wyłącznie o swój interes ekonomiczny. Biznes powinien przynosić szeroko pojęte korzyści wszystkim interesariuszom, społecznościom lokalnym i środowisku. Tylko w ten sposób firma zapewnia sobie i otoczeniu, w którym się znajduje zrównoważony rozwój i stabilizację. Nasza firma za jeden z celów stawia sobie pełną transparentność. Dlatego uważamy, że raportowanie społeczne powinno być ważnym elementem komunikowania się biznesu z otoczeniem. W tym roku po raz pierwszy przygotujemy swój raport ESG.

Jakim wyzwaniom musieliście stawić czoła jako pracodawca roku 2019?

Głównym wyzwaniem była dla nas na pewno kontynuacja procesu transformacji, który przechodzimy od czterech lat. Patrząc z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że najtrudniejsza część już za nami i teraz wszyscy cieszymy się efektami wdrożonych rozwiązań. Procesy HR-owe były bardzo dużym wsparciem dla realizacji skutecznej transformacji w spółce. O kolejności działań zadecydowały przyjęte przez firmę nadrzędne wartości, które stały się znakiem rozpoznawczym, czymś w rodzaju naturalnego drogowskazu dla wszystkich pracowników – zarówno tych zatrudnionych w centrali jak i pracujących na torach. Te cztery wartości: jakość, bezpieczeństwo, zaangażowanie i efektywność stały się filarami transformacji, podstawą kultury organizacyjnej, którą musieliśmy przebudować i nadal ją budujemy w oparciu o najlepsze standardy rynkowe.

Jakie stosujecie narzędzia by przyciągać i zatrzymywać pracowników?

Wiemy, jakim pracodawcą jesteśmy i co możemy zaoferować. Nasza praca to nieustanne wyzwania i szukamy takich pracowników, którzy chcą mieć wpływ na rozwój firmy. W swoich codziennych obowiązkach łączymy kreatywność z doświadczeniem. Wspólnie inspirujemy się do zmian, które wdrażamy w życie firmy, aby ją doskonalić. Mamy specjalny program pobudzania innowacyjności, gdzie to właśnie pracownicy proponują rozwiązania z różnych obszarów działania firmy, które mogłyby ułatwić im pracę – te najlepsze są następnie przez firmę wdrażane. U nas każdy staje się częścią mocnego zespołu, w którym wiele może się nauczyć, jeśli tylko chce. Wyróżniają nas trzy atrybuty: praca pełna wyzwań, praca zespołowa oraz stabilność naszej firmy. Całość zamyka się w haśle: „Mocny skład”. Co ono dokładnie oznacza? W naszej spółce każdy dzień jest inny, a np. praca elektromonterów, na torach, w terenie, nie należy do najłatwiejszych. Ważny jest więc zespół, wzajemne zaufanie członków brygady, a przede wszystkim bezpieczeństwo. Z dumą mogę powiedzieć, że jesteśmy pewnym i odpowiedzialnym pracodawcą. Gwarantujemy stabilny charakter pracy, bo jesteśmy jednym z niekwestionowanych liderów w zakresie utrzymania infrastruktury kolejowej oraz jednym z pięciu największych podmiotów w branży energetycznej. Na przestrzeni czasu niezmiennie oferujemy rozwój w życzliwej atmosferze i wymianę doświadczeń. U nas każdy jest częścią mocnego zespołu.