Top Employer – Orange Polska w gronie najlepszych pracodawców Europy

 Orange Polska  po raz kolejny znalazł się w gronie najlepszych pracodawców. Otrzymał dwa certyfikaty: Top Employer Polska 2015 oraz Top Employer Europe 2015, potwierdzające, że spełnia najwyższe standardy zarządzania zasobami ludzkimi. Certyfikaty przyznawane są pracodawcom, którzy zapewniają swoim pracownikom wyjątkowe warunki pracy, nieustannie je doskonalą oraz dbają o rozwój talentów.

– Orange Polska zatrudnia blisko 18 tysięcy pracowników, mamy realny wpływ na rynek pracy zarówno  w skali kraju jak również lokalnie. To zobowiązuje. Zapewniamy naszym pracownikom dobre warunki pracy i możliwości rozwoju. Kładziemy duży nacisk na rozwój kompetencji zawodowych i kształtowanie wysokich standardów profesjonalnych i etycznych. Mamy też jeden z najbardziej rozbudowanych programów socjalnych, w tym wyjątkowy program zabezpieczeń emerytalnych To wszystko buduje lojalność, bo aż 77% procent pracowników pozytywnie ocenia firmę jako pracodawcę – mówi Jacek Kowalski, członek zarządu ds. Zasobów Ludzkich.

Orange Polska wspiera rozwój pracowników na wszystkich szczeblach organizacji, oferując rozbudowany systemowi szkoleń. Ponadto, w ramach programu Orange Campus przygotowuje nowych menedżerów do ich funkcji. Co dwa lata wybierani są też najbardziej utalentowani pracownicy, którzy otrzymują indywidualny program rozwoju.

Firma proponuje też liczne programy aktywizujące rozwój własnych zainteresowań, takie jak Orange Passion, który łączy pasje z pomaganiem innym. Tysiące pracowników uczestniczy w programie wolontariatu dzieląc się swoją wiedzą, organizując m.in. szkolenia dla dzieci z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu.

Poprzez programy stażowe i ambasadorskie Orange Polska oddziałuje również na wybory zawodowe studentów i absolwentów szkół wyższych. Głównym programem skierowanym do środowiska akademickiego jest „Twoja Perspektywa” – 3000 studentów wzięło udział w spotkaniach i warsztatach, 139 odbyło praktyki w Orange, a najlepsi zostali zatrudnieni w firmie.

Certyfikat Top Employer jest przyznawany organizacjom, których oferta dla pracownika spełnia najwyższe standardy. Badanie dokładnie ocenia zarządzanie zasobami ludzkimi i warunki pracy w organizacji. Elementem badania jest audyt zewnętrzny.

Certyfikat Top Employer, otrzymany przez Orange Polska już po raz piąty, to kolejne wyróżnienie dla firmy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W ostatnich latach Orange Polska zdobył m.in. trzecie miejsce w plebiscycie „Pracodawca dla Inżyniera” organizowanym przez Stowarzyszenie Studentów Best, tytuł Solidny Pracodawca 2013, Certyfikat HR Najwyższej Jakości, czy Bursztynową Statuetkę w XV edycji konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi