Technologia w służbie CSR

OLYMPUS DIGITAL CAMERAITS, czyli Intelligence Transport Systems (Inteligentne Systemy Transportowe) to rozwiązania, które m.in. pomagają rozładować korki w miastach, zwiększają bezpieczeństwo na drogach, a także pozwalają redukować emisję spalin do minimum. To ostatnie szczególnie wpisuje się w zakres działań CSR. W Polsce liderem technologicznym w tym obszarze jest firma Kapsch Telematic Services, wyróżniona przez miesięcznik Mobile Internet.

Redakcja pisma wyróżniła Krzysztofa Gorzkowskiego, dyrektora PR firmy Kapsch; za efektywną budowę wizerunku marki, jako lidera technologicznego w obszarze ITS, w Polsce.

Wśród nowych technologii stosowanych w różnych obszarach rynku coraz częściej znajdują się takie, dla których priorytetem jest np. ochrona środowiska, zwiększenie bezpieczeństwa czy oszczędność.

– Można uznać, że żadne rozwiązania, które nie są bezpieczne dla środowiska nie znajdą już zastosowania i zostaną odrzucone przez społeczeństwo – mówi Przemysław Jarosławski, ekspert ds. techniki transportu. – Obok oszczędności najważniejszą rolę gra dziś odpowiedzialność, m.in. za środowisko naturalne.

Firma Kapsch jest znana przede wszystkim z wdrożenia i zarządzania systemem elektronicznego poboru opłat na polskich drogach – viaTOLL.