#TeamKaufland stawia na zrównoważony rozwój – nowa kampania pracownicza sieci Kaufland

#TeamKaufland stawia na zrównoważony rozwój – pod takim hasłem rozpoczęła się kampania sieci Kaufland skierowana przede wszystkim do pracowników firmy. Jej bohaterami, a zarazem ambasadorami są osoby, które w swojej codziennej pracy wnoszą istotny wkład w zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Kampania ma na celu wzmocnić świadomość personelu na temat działań sieci Kaufland w obszarze ESG, a także jest wyrazem uznania dla pracowników za ich zaangażowanie.

W maju Kaufland rozpoczął kampanię #TeamKaufland stawia na zrównoważony rozwój, której adresatami są pracownicy sieci zatrudnieni w sklepach, centrach dystrybucyjnych oraz centrali. Celem tej inicjatywy jest wzmocnienie świadomości personelu w obszarze ESG, a także popularyzacja proekologicznych i prospołecznych postaw.

Ambasadorami akcji są pracownicy sieci z różnych obszarów, wybrani w drodze castingu, którzy w swojej codziennej pracy stykają się z problematyką m.in. ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt czy świadomego odżywiania. Pięcioro bohaterów kampanii przez sześć miesięcy opowiadać będzie o tym, co robi Kaufland na rzecz społeczeństwa i ochrony środowiska, ale także o własnym zaangażowaniu w realizację celów zrównoważonego rozwoju.

Wielokanałowa komunikacja w zakresie ESG

Wywiady, filmy i zdjęcia z udziałem ambasadorów kampanii dostępne są w różnorodnych  kanałach komunikacji. Pracownicy znajdą materiały informacyjne m.in. w portalu intranetowym oraz w aplikacji pracowniczej, w profilu sieci Kaufland na LinkedIn, na stronie internetowej, w newsletterach, a także na plakatach.

Treści związane z kampanią są komunikowane pracownikom także przez menadżerów sklepów oraz w radiu. Osoby zatrudnione w sieci Kaufland będą mogły utrwalić swoją wiedzę nie tylko zapoznając się z materiałami, ale także rozwiązując specjalny quiz.

Pięć aspektów zmieniających otoczenie

Kampania #TeamKaufland stawia na zrównoważony rozwój obejmuje pięć tematów z obszaru zrównoważonego rozwoju, które dotyczą: redukcji zużycia plastiku, dobrostanu zwierząt, świadomych zakupów, regionalności oraz zaangażowania społecznego. Poszczególne zagadnienia zostaną zaprezentowane przez eksperta wywodzącego się ze struktury organizacyjnej firmy.

Aby wzmocnić przekaz komunikowanych tematów, każdemu z nich towarzyszy charakterystyczny motyw graficzny oraz hasło. Przykładowo regionalność obrazują produkty marki Kaufland K-Stąd Takie Dobre!, a hasło dla tego obszaru brzmi: „Dbamy o dobro regionów i środowiska!”. Natomiast motywem przewodnim świadomych zakupów i niemarnowania żywności jest linia produktów Naturalsi, która obejmuje nieidealne w formie owoce i warzywa.

Kampania #TeamKaufland stawia na zrównoważony rozwój to pierwsza wewnętrzna kampania sieci Kaufland na temat zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na jej temat można znaleźć na stronie internetowej www.kaufland.pl/zaangazowanie-pracownikow.

Źródło: Kaufland