TCFD. Task Force on Climate-related Financial Disclosures

TCFD – (ang. Task Force on Climate-related Financial Disclosures, Grupa zadaniowa ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem)

Zestaw wskazówek przydatnych w raportowaniu danych finansowych związanych z klimatem.