Szybszy rozwój polskich miast dzięki Smart City

Smart City to rozwiązania i technologie stworzone by pomagać w zrównoważonym rozwoju miast, polepszać jakość i bezpieczeństwo życia ich mieszkańców oraz oszczędzać pieniądze i dbać o środowisko. Jak zbudować takie miasto, skąd pozyskać na to środki? Odpowiedzi na te, a także inne pytania zawiera najnowszy Raport „Inteligentny Rozwój Miasta”, opracowany przez Orange i Integrated Solutions, przy współpracy z Fundacją CATI. To pierwsza tak obszerna publikacja na polskim rynku, która wyjaśnia, jak rozwiązania teleinformatyczne zmienią dotychczasowe sposoby zarządzania miastem. Stanowi ona kompendium wiedzy dla władz samorządowych, które już zdecydowały się skorzystać z nowych technologii oraz tych, które są na początku drogi, zastanawiając się, jak pozyskać i najlepiej spożytkować przeznaczone na taki cel fundusze unijne.  

Co tydzień miasta na całym świecie powiększają się o kolejny milion mieszkańców. Szacuje się, że choć zajmują tylko 2 proc. powierzchni ziemi, już w 2050 roku, w miastach będzie mieszkało 6 mld ludzi, czyli blisko 60 procent całej, ówczesnej populacji. Wyzwania jakie w związku z tym czekają także polskie miasta to jednak nie tylko zwiększenie się liczby ich mieszkańców, ale także rosnące zanieczyszczenie środowiska, przemiany demograficzne, wzrost natężenia ruchu samochodowego oraz znacznie większa cyfryzacja życia. Sposobem by sprostać nie tylko przyszłym, ale i obecnym problemom miast jest realizacja koncepcji Smart City umożliwiającej budowę inteligentnych rozwiązań usprawniających między innymi gospodarkę komunalną, transport, energetykę, wodociągi czy turystykę.

Przykłady tego typu rozwiązań działających już w polskich miastach oraz informacje jak ważną rolę odgrywają rozwiązania ICT w procesie ewolucji miast można znaleźć w raporcie „Inteligentny Rozwój Miasta”.

– Tworząc raport postawiliśmy przed sobą trzy pytania: dlaczego, w jakie rozwiązania i jak inwestować w Smart City. Zależało nam na potraktowaniu tematu w sposób jak najbardziej wyczerpujący, pokazując różne podejścia i pomysły na wdrożenie IT w przestrzeniach miejskich. W tym celu poprosiliśmy o opinię niezależnych ekspertów. Ludzi nauki, biznesu, dziennikarzy, przedstawicieli administracji lokalnej i samorządowej. To na bazie ich doświadczeń powstał ten materiał – wyjaśnia Mariusz Gaca, wiceprezes Orange Polska.

– Takie obszary, jak Big Data, chmura czy Internet Rzeczy są ściśle powiązane i niezbędne do realizacji koncepcji Smart Cities – wyjaśnia w raporcie „Inteligentny Rozwój Miasta” Sebastian Christow z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Jan Maciej Czajkowski, wiceprezes Związku Miast Polskich, wylicza zaś, jakimi zasadami powinny kierować się aglomeracje, które chcą funkcjonować w sposób „Smart”. – Przede wszystkim powinny posiadać sprawną infrastrukturę komunikacyjną (w tym telekomunikacyjną), pełniącą rolę układu krwionośnego niezbędnego dla zdrowia i życia miast – dodaje Jan Maciej Czajkowski.

Oprócz informacji o polskich projektach Smart City i opinii ekspertów, w raporcie znajdują się także przykłady innowacyjnych projektów IT zrealizowanych na całym świecie, szereg inspiracji, dobrych praktyk oraz konkretnych porad, dotyczących pozyskiwania środków na projekty Smart City. Ich źródłem mogą być środki zarezerwowane na ten cel w nowym budżecie polityki spójności UE. W latach 2014-2020, Polska ma otrzymać z niego 82,5 mld euro, z czego ponad 10 mld euro przeznaczono na inteligentny rozwój i cyfryzację.

Raport można pobrać bezpłatnie ze strony www.smartcity2020.pl