Szefowie firm i instytucji medycznych podsumowują 2019 rok i mówią o planach na 2020

W roku 2019 zostały wprowadzone w Polsce kilka korzystnych zmian w zakresie leczenia nerkozastępczego. Jedną z nich było rozszerzenie katalogu świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia o zabieg Hemodiafiltracji (HDF). Zabieg ten dla części pacjentów jest metodą lepszą i skuteczniejszą niż hemodializa. Ponadto zostało zwiększone finansowanie świadczeń nefrologicznych – podaje Polska the Times.

Rok 2019 był również rokiem kontynuacji udzielania świadczeń hemodializy w trybie 24/7. Dla pacjentów dializowanych oznacza to dostępność stacji dializ przez całą dobę siedem w dni tygodniu a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa.

Jedną z kolejnych propozycji zmian dyskutowanych w roku 2019 w środowisku nefrologicznym była koncepcja opieki koordynowanej nad pacjentem z przewlekłą chorobą nerek. Dyskusję wywołała praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. n. med. Ryszarda Gellerta Konsultanta Krajowego w dziedzinie Nefrologii opisująca w sposób kompleksowy organizację tej opieki oraz skutki finansowe jej wprowadzenia.

Dotychczasową rozproszoną organizację opieki nad pacjentem z przewlekłą chorobą nerek ma zastąpić zintegrowany system zapewniający odpowiednie zasady współpracy pomiędzy świadczeniodawcami zdejmując tym samym z pacjenta konieczność samodzielnej koordynacji procesu leczenia

Mamy nadzieję, że i w tym roku podjęte zostaną dalsze decyzje korzystne dla chorych z przewlekłą chorobą nerek. Warto przypomnieć, że może na nią chorować około 4 miliony Polaków.

Ryszard Zając, dyrektor naczelny Diaverum

Źródło: https://polskatimes.pl/szefowie-firm-i-instytucji-medycznych-podsumowuja-2019-rok-i-mowia-o-planach-na-2020/ar/c14-14867847