Szczyt Cyfrowy – ONZ wspiera tworzenie lepszego środowiska internetowego

PAP/M. Kmieciński

Ustalenie jasnych zasad ochrony praw człowieka w sieci, zwalczanie dezinformacji i mowy nienawiści oraz zapewnienie dostępu do internetu dla wszystkich mieszkańców świata do 2030 roku – to najważniejsze cele, jakie stoją obecnie przed Organizacją Narodów Zjednoczonych. We wtorek 7 grudnia oficjalnie rozpoczął się Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021 w Katowicach.

Ceremonię otwarcia rozpoczęło krótkie wystąpienie podsekretarza generalnego ONZ Liu Zhenmina.

„Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek wcześniej dostrzegamy, w jaki sposób pandemia COVID-19 zmieniła nasze życie. Wpłynęła na to, w jaki sposób żyjemy, pracujemy, wchodzimy w interakcje. Uwypukliła również to, że osoby niepodłączone do internetu pozostają w tyle za tymi zmianami” – mówił Liu Zhenmin.

Według niego IGF 2021 może przyczynić się do kształtowania nowej cyfrowej przyszłości świata w trakcie kryzysu związanego z pandemią.

„Oczywiście, łatwiej powiedzieć to, niż zrobić, ale jeśli będziemy działać wspólnie – możemy odnieść sukces” – powiedział zastępca sekretarza generalnego ONZ.

Tuż po nim wystąpił sekretarz generalny ONZ António Guterres, który zaznaczył, że pandemia COVID-19 „podkreśliła zmieniającą życie siłę internetu”. Według niego technologie cyfrowe przyczyniły się do ratowania życia, umożliwiając milionom ludzi bezpieczną pracę, naukę i kontakty towarzyskie w sieci. Pandemia zwiększyła również cyfrowe nierówności i ujawniła mroczne strony sieci, np. błyskawiczne rozpowszechnianie się dezinformacji czy manipulowanie zachowaniem ludzi.

„Tylko razem możemy stawić czoła tym wyzwaniom. Poprzez ustanowienia jasnych zasad ochrony praw człowieka i podstawowych wolności, odzyskując kontrolę nad naszymi danymi, zwalczając dezinformację i mowę nienawiści oraz zapewniając dostęp do internetu wszystkim do 2030 roku” – zaznaczył sekretarz generalny ONZ.

Prezydent Andrzej Duda zwrócił z kolei uwagę na globalny wymiar szans i wyzwań towarzyszących dynamicznemu rozwojowi sieci. W filmie skierowanym do uczestników Szczytu Cyfrowego ONZ prezydent przypomniał, że uczynienie świata wirtualnego kluczowym narzędziem rozwoju gospodarczego i komunikacji międzyludzkiej wiąże się z olbrzymią odpowiedzialnością rządów oraz międzynarodowych instytucji za bezpieczeństwo jego użytkowników.

„Tak liczna obecność gości z całego świata na Szczycie Cyfrowym w Katowicach świadczy o naszej wspólnej świadomości wagi dyskutowanych tutaj spraw. Stoimy dziś przed koniecznością odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące wizji rodzącego się na naszych oczach społeczeństwa cyfrowego. Jak znaleźć równowagę pomiędzy ochroną prywatności a bezpieczeństwem w sieci? Jak na nowo zdefiniować wiele obszarów naszego życia, na przykład edukacji, które stopniowo przenoszą się do internetu?” – pytał Andrzej Duda.

Prezydent zwrócił również uwagę, że Polska, po raz pierwszy będąca gospodarzem Szczytu Cyfrowego ONZ, od lat podnosi podobne pytania na arenie międzynarodowej. Pełni w tej kwestii rolę ambasadora całego regionu, który, choć przez dziesięciolecia pozostawał na peryferiach globalnych przemian technologicznych, konsekwentnie buduje dziś pozycję lidera innowacyjności.

„Europa Środkowa to serce cyfrowego świata. Region rozciągnięty pomiędzy Morzem Bałtyckim a Adriatykiem posiada olbrzymi potencjał intelektualny i ekonomiczny, wynikający z pasji oraz talentów pracujących tu naukowców i ekspertów. Sukcesy osiągnięte przez Europejczyków z tej części kontynentu mogą stanowić wzór dla całej globalnej społeczności” – podkreślił prezydent.

Jak zauważył, podczas ceremonii otwarcia Szczytu Cyfrowego, premier Mateusz Morawiecki „od dawna świat wirtualny i świat realny zaczęły się splatać ze sobą”.

„Najpierw w literaturze, a dzisiaj obserwujemy połączenie tych dwóch światów w ramach naszego życia codziennego, spraw związanych z gospodarką, mediami społecznościowymi czy administracją publiczną i samorządową” – zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Zdaniem premiera, w czasie pandemii COVID-19 internet odegrał istotną rolę. Umożliwił np. wdrożenie w Polsce takich rozwiązań jak e-recepta, e-skierowanie oraz elektroniczne zwolnienia lekarskie. Te rozwiązania „uratowały wiele istnień ludzkich”, co potwierdza, że są też dobre strony internetu.

Mateusz Morawiecki zaznaczył również, że trzeba „wypracować globalne rozwiązania w temacie internetu” i ocenił, że jest to „jedno z największych wyzwań stojących przed Organizacją Narodów Zjednoczonych”.

„Tak, jak została ona powołana po II wojnie światowej, aby uczynić świat lepszym, by dbać o pokój, o stabilność, rozwój w XX wieku, tak sądzę, że dziś również Organizacja Narodów Zjednoczonych podoła tym wyzwaniom XXI wieku” – powiedział.

Zdaniem premiera jednym z tych największych wyzwań jest „wypracowanie najlepszych praktyk, modelu i obowiązków dla wszystkich państw na świecie” w zarządzaniu internetem, który – jak ocenił – jest „wspaniałym narzędziem, które tworzy wiele nowych ryzyk”.

„Jestem jednak przekonany, że ta konferencja, tutaj w Katowicach, w Polsce, przyczyni się do wypracowania nowych rozwiązań, a jednocześnie przyczyni się do wdrożenia tych rozwiązań we wszystkich państwach całego świata”- podsumował premier.

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej tuż po oficjalnej ceremonii otwarcia Szczytu Cyfrowego ONZ-IGF 2021 Krzysztof Szubert, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Europejskiej Polityki Cyfrowej, nakreślił główne obszary tematyczne ponad 200 paneli i dyskusji, które odbędą się podczas kolejnych dni wydarzenia.

„Przedstawiciele rządów niemal wszystkich państw na świecie, reprezentanci organizacji międzynarodowych, NGO-sów oraz nauki spotykają się w tym tygodniu w Katowicach, aby wypracować konkretne rozwiązania dotyczące infrastruktury i usług cyfrowych, cyberbezpieczeństwa, regulacji prawnych związanych z internetem oraz zasad finansowania innowacyjnych technologii. Skupiamy się nie tylko na bieżących wyzwaniach, ale także przyszłości. To dlatego po raz pierwszy, z inicjatywy polskiego rządu, szczytowi cyfrowemu towarzyszy osobne wydarzenie dedykowane młodzieży” – tłumaczył Krzysztof Szubert.

Na kluczową rolę współpracy międzynarodowej w upowszechnieniu cyfryzacji na całym świecie zwrócił uwagę również Liu Zhenmin, zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. gospodarczych i społecznych. Przypomniał, że w kontekście dyskusji o cyfryzacji i technologiach cyfrowych warto pamiętać, że nadal blisko 800 mln osób na świecie nie ma dostępu do energii elektrycznej.

„By mówić o globalnym dostępie do internetu, musimy na przestrzeni najbliższych lat podjąć wspólne wysiłki, by biednym krajom zapewnić dostęp do podstawowych zasobów umożliwiających rozwój. Połowa populacji globu wciąż nie ma dostępu do sieci. Cyfryzacja ma więc istotne znaczenie w szerszym procesie globalnego wyrównywania szans” – wyjaśnił Zhenmin.

Postulatem ONZ jest całkowite zniwelowanie problemu cyfrowego wykluczenia do 2030 roku. Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa przyznał, że te ambitne plany wymagają pełnego zaangażowania wszystkich uczestników Szczytu Cyfrowego oraz instytucji przez nich reprezentowanych.

„Już teraz, w momencie oficjalnego otwarcia Szczytu Cyfrowego ONZ-IGF 2021, możemy powiedzieć, że odnieśliśmy wielki sukces. Rekordowa liczba uczestników, zarówno tu w Katowicach, jak i łączących się z nami za pośrednictwem internetu, nadaje wydarzeniu międzynarodowy charakter. Dzięki temu wypracowane tutaj rozwiązania mogą realnie zmienić na lepsze otaczającą nas rzeczywistość” – podkreślił Janusz Cieszyński.

Źródło: PAP MediaRoom