„Szczebrzeszyn – Stolica języka polskiego”

Alior Bank jest głównym mecenasem I edycji Festiwalu „Szczebrzeszyn – Stolica języka polskiego”. Celem inicjatywy organizowanej we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym Centrum Kultury oraz lokalnymi ośrodkami kultury i sztuki, jest popularyzacja polskiej literatury klasycznej i współczesnej, jako ważnego elementu społecznej i narodowej tożsamości.

 
Festiwal „Szczebrzeszyn – Stolica języka polskiego” to wyjątkowe wydarzenie literacko-językowe, które gromadzi w jednym miejscu wybitne osobowości ze świata kultury. Ambicją organizatorów jest, aby nazwa Festiwalu stała się wyznacznikiem jakości i jego poziomu artystycznego. Nieprzypadkowo do udziału w festiwalu zostali zaproszeni uznani pisarze ze starszego i młodszego pokolenia, m.in.: Wiesław Myśliwski, Eustachy Rylski, Ryszard Krynicki, Marek Bieńczyk, Grażyna Plebanek, Anna Janko, Ziemowit Szczerek, Jakub Żulczyk. Wśród gości nie zabraknie też cenionych językoznawców – prof. Jerzego Bralczyka i dr hab. Katarzyny Kłosińskiej. Na Festiwalu pojawią się też znakomici aktorzy, w tym: Maja Komorowska, Stanisława Celińska, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Katarzyna Herman, Karolina Gorczyca, Stefan Szmidt, Mariusz Bonaszewski, Przemysław Bluszcz.

Alior Bank objął także patronatem koncert Stanisławy Celińskiej, która zaprezentuje utwory ze swojego najnowszego albumu „Atramentowa”. Teksty do kompozycji Macieja Muraszko napisali m.in. Wojciech Młynarski, Dorota Czupkiewicz oraz Muniek Staszczyk. Pani Celińskiej będą towarzyszyć muzycy młodego pokolenia.

Bogaty program pierwszej edycji Festiwalu obejmuje spotkania ze znanymi pisarzami, prelekcje i warsztaty literackie, panele dyskusyjne, wieczory poezji, spektakle teatralne i koncerty, quizy i zabawy skierowane specjalnie do najmłodszych uczestników, a także wernisaże i wystawy plastyczne. Został on przygotowany z myślą o odbiorcach w każdym wieku, zarówno mieszkańcach miasta, jak i turystach poszukujących wrażeń artystycznych.

Ideą festiwalu „Szczebrzeszyn – Stolica języka polskiego” jest stworzenie nowoczesnego, cyklicznego wydarzenia, które będzie przyciągać widzów z całego kraju i stanie się jedną z najważniejszych imprez na kulturalnej mapie Polski. Miłośnicy książek, przyrody i muzyki będą mogli cieszyć się wyjątkowym krajobrazem Roztocza, a wielokulturowa historia Szczebrzeszyna oraz wyjątkowa nazwa miasta, na trwałe zapisana w historii polskiej literatury i języka, stanowią olbrzymi potencjał do promocji polskiej kultury.

Festiwal „Szczebrzeszyn – Stolica języka polskiego” jest również elementem strategii rozwoju Zachodniego Roztocza – „Miasto Kultura Rozwój”, stworzonej przez grupę lokalnych i ogólnopolskich reprezentantów świata kultury, edukacji i biznesu. Festiwal otrzymał dofinansowanie i patronat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja czytelnictwa”, a także Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Starosty Powiatowego w Zamościu oraz Gminy i Miasta Szczebrzeszyn. Patronatem honorowym Festiwal objął Marszałek Województwa Lubelskiego.

Szczegółowe informacje na temat Festiwalu „Szczebrzeszyn – stolica języka polskiego” znajdują się na stronie internetowej www.stolicajezykapolskiego.pl