Szanse na benefity zależne od miejsca zamieszkania

Jak pokazują dane serwisu zarobki.pracuj.pl, częstotliwość przyznawania dodatkowych świadczeń przez pracodawców różni się nie tylko w branżach, ale i województwach. Najczęściej benefity otrzymują osoby pracujące w województwie mazowieckim (65%). Najrzadziej Ci, którzy pracują w świętokrzyskim (45%). Z kolei  najpopularniejszymi benefitami są, niezależenie od województwa, te związane ze zdrowiem.

Benefity w regionach
Jak pokazują dane zawarte w raporcie Pracuj.pl „Podwyżka bez tabu: benefity po polsku”, ponad 45% z nas nie otrzymuje od pracodawcy benefitów w postaci dodatkowych świadczeń. Analizując poszczególne regiony, dane te przedstawiają się jednak zupełnie inaczej, w zależności od województwa. Jak się okazuje, benefity można otrzymać najczęściej w mazowieckim – aż 65% pracowników z tego regionu tak zadeklarowało. Zaraz po tym województwie znajduje się dolnośląskie – gdzie 63% pracowników otrzymuje dodatki do pensji. W pierwszej czwórce znajdziemy także województwo małopolskie i warmińsko-mazurskie (61%). Na największy brak benefitów mogą narzekać z kolei mieszkańcy świętokrzyskiego, gdzie tylko 45% pracowników otrzymuje takie świadczenia.

Pracodawcy w trosce o zdrowie
Jak pokazują dane serwisu zarobki.pracuj.pl, największą popularnością wśród benefitów, jakie oferowane są pracownikom, cieszą się te, które związane są ze zdrowiem. Wśród nich, ubezpieczenie na życie oferowane jest najczęściej – największy odsetek odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (32%), małopolskim (23%), lubuskim (22%) i dolnośląskim (21%). Najrzadziej jest ono oferowane z kolei w zachodniopomorskim (16%).

Największy odsetek osób otrzymujących świadczenie w postaci prywatnej opieki medycznej odnotowano w województwie mazowieckim (44%), małopolskim (33%), dolnośląskim (31%) i pomorskim (26%). Z kolei pracodawcy ze świętokrzyskiego przyznają je najrzadziej – jedynie 8% pracownikom z tego województwa.

W grupie trzech benefitów związanych ze zdrowiem, jakie proponują pracodawcy, są także kupony sportowo-rekreacyjne. Najczęściej otrzymują je mieszkańcy województw dolnośląskiego, małopolskiego i mazowieckiego (21%). Zaraz po nich, znajdują się mieszkańcy łódzkiego i pomorskiego – 16% pracowników obu województw otrzymuje to świadczenie. Najmniej osób, które mogą skorzystać z takich kuponów, znajduje się w województwie świętokrzyskim (6%).

Służbowe gadżety dla wybranych?
Niektórzy pracodawcy oferują swoim pracownikom benefit w postaci służbowego telefonu do celów prywatnych. Taki przywilej najczęściej umożliwiają firmy z województwa mazowieckiego (23% w tym województwie otrzymuje taki benefit), pomorskiego, łódzkiego i wielkopolskiego (17% pracowników). Prywatne rozmowy na koszt szefa najrzadziej mogą wykonywać z kolei mieszkańcy świętokrzyskiego – tylko 12% badanych to zadeklarowało.

Służbowy samochód do celów prywatnych to jeszcze rzadszy przywilej. Najczęściej otrzymują go zatrudnieni w województwie mazowieckim (9%), podlaskim, wielkopolskim, pomorskim i śląskim (każde po 8%). Najrzadziej mogą z niego korzystać mieszkańcy świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego (każde po 7%). Jak widać różnica między tymi wynikami jest niewielka, a wyniki świadczą o tym, że przywilej ten jest przyznawany naprawdę rzadko.

Benefity są istotnym elementem wynagrodzenia i warto wiedzieć, jakich można wymagać od pracodawcy. Nic jednak nie zastąpi comiesięcznej wypłaty, o której wysokość także warto jest zadbać. Dlatego też w odpowiedzi na potrzeby wskazywane przez pracowników, Pracuj.pl stworzył narzędzie, które ułatwia rozmowę z przełożonym o wynagrodzeniu. Serwis zarobki.pracuj.pl umożliwia sprawdzenie, czy otrzymywana pensja odpowiada naszemu doświadczeniu i stanowisku.

Raport Pracuj.pl: „Podwyżka bez tabu: benefity po polsku” został opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez TNS na zlecenie Pracuj.pl oraz uzupełniony o dane z serwisu zarobki.pracuj.pl