Sytuacja w domach pomocy społecznej nadal trudna

W czasie pandemii koronawirusa Fundacja Biedronki uruchomiła pomoc dla domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, schronisk dla osób bezdomnych, hospicjów, czyli miejsc całodobowej opieki nad osobami starszymi. Produkty ochronne, dezynfekcyjne i higieniczne otrzymało w sumie ponad 400 ośrodków, w których przebywa ponad 35 tys. osób.

 

– Sytuacja personelu i podopiecznych całodobowych jednostek opieki wciąż jest trudna. W wielu z nich mieszkańcy od miesięcy nie opuszczają terenu ośrodka, nie mogą spotkać się z rodziną, by ograniczyć ryzyko zakażenia.  Mimo wysiłków personelu mieszkańcy odczuwają dojmującą samotność. Ponadto ze względu na wyższe ceny środków ochronnych, budżety tych instytucji są mocno uszczuplone, a niektóre z nich skarżą się na brak dostępności maseczek czy rękawiczek – mówi Katarzyna Scheer, prezes Fundacji Biedronki

Potwierdza to przedstawiciel jednego z hospicjów: „Taka placówka jak nasza dysponuje bardzo małymi finansami i jesteśmy głęboko niedofinansowani. To było trudne, żeby wyposażyć pierwszą linię frontu (w rękawiczki, fartuchy, maseczki).”

Fundacja Biedronki rozpoczęła program pomocy dla całodobowych ośrodków opiekujących się seniorami zaledwie miesiąc od uruchomienia fundacji. W sumie Fundacja dostarczyła produkty do ponad 400. instytucji. Wśród nich największą grupę stanowią domy pomocy społecznej i zakłady opiekuńczo-lecznicze, ale są też hospicja, schroniska  dla bezdomnych oraz prywatne domy opieki. W placówkach objętych programem mieszka w sumie 35 tys. osób, a ponad 70 proc. z nich to seniorzy. Najwięcej obdarowanych ośrodków jest ulokowanych w woj.: śląskim, mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim, gdzie odnotowano największą liczbę zakażeń koronawirusem.

Fundacja Biedronki przekazała m. in.: 900 tys. maseczek jednorazowych, ponad 1,8 mln rękawiczek jednorazowych, 600 tys. kapsułek do dezynfekcji, 12 tys. litrów płynów do dezynfekcji, 160 tys. opakowań chusteczek nawilżanych, 50 tys. litrów mydła w płynie

31 tys. opakowań kremów do rąk.

– Fundacja pozostaje w kontakcie z ośrodkami, w których przebywają seniorzy i monitoruje sytuację. Będziemy kontynuować nasz program pomocy, jeśli pandemia nadal będzie zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców i personelu – mówi Katarzyna Scheer.

Fundacja zajmuje się wspieraniem seniorów. Jej cele to m.in. przeciwdziałanie ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych, a także rozwój wolontariatu na rzecz seniorów.

Źródło: Biedronka