Kontynuują działania pomocowe dla zwierząt

Bank Pekao SA trzeci rok z rzędu będzie wspierać działania Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, angażując się w liczne projekty pomocowe. Dotychczasowi partnerzy zdecydowali się kontynuować współpracę i podpisać umowę na kolejny rok.

 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce to największa organizacja ochrony zwierząt w kraju i jednocześnie drugie najstarsze tego typu stowarzyszenie na świecie. Jego działania wspierali wybitni Polacy, tacy jak Bolesław Prus, Stefan Żeromski, czy Henryk Sienkiewicz. To właśnie z inicjatywy TOZ 21 sierpnia 1997 r. została uchwalona ustawa o ochronie zwierząt, a jego przedstawiciele w kolejnych latach uczestniczyli w kilkudziesięciu komisjach ministerialnych, wydając ponad 100 opinii prawnych i kilka kontrprojektów rozporządzeń. Od kilku lat w działania stowarzyszenia angażują się także pracownicy Banku Pekao SA, pomagając zwierzętom w całym kraju.

– Jesteśmy najstarszym ruchem w Polsce, którego celem statutowym jest ochrona zwierząt. Jako organizacja pozarządowa musimy liczyć na wsparcie ludzi dobrej woli, których nie brakuje w Banku Pekao SA. Jego wolontariusze pomagają nam już od trzech lat, nie tylko zbierając dary oraz środki dla naszych podopiecznych, ale również wspomagając nasze działania w terenie. My odwdzięczamy się im organizując w banku wykłady edukacyjne dla pracowników poświęcone prawom zwierząt i opiece nad nimi – mówi Łukasz Balcer, prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce.

Pekao i TOZ współpracują ze sobą od 2018 r. W tym czasie pracownicy Banku niejednokrotnie wspomagali działania Towarzystwa, organizując między innymi zbiórkę środków finansowych i darów na rzecz schroniska w Celestynowie, czy budując ogrodzenia dla kotów ze schroniska w Sopocie. W ubiegłym roku w trakcie Kiermaszu Świątecznego wolontariusze zebrali środki na działalność Inspektorów TOZ ds. Zwierząt na Mazowszu. Celem była poprawa losu zwierząt maltretowanych przez właścicieli. TOZ doceniło zaangażowanie Banku Pekao SA ofiarując instytucji Medal 150-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce.

– Współpraca z TOZ jest dla nas szansą na przyczynienie się do poprawy losu tych, którzy mogą liczyć tylko na człowieka. Cieszymy się, że poprzez nasze wspólne działania jesteśmy w stanie pomóc zwierzętom, które w swoim życiu doznały wielu cierpień i często nie zaznały ludzkiej miłości – mówi Piotr Borowiec, dyr. Biura Wolontariatu i Kultury Korporacyjnej w Banku Pekao S.A.

Współpraca z TOZ to nie jedyne działania na rzecz ochrony zwierząt podejmowane przez Pekao. W 2019 wolontariusze Banku wzięli udział również w innych inicjatywach m.in. zbudowali kociarnię w schronisku w Żyrardowie, przeprowadzili zbiórki darów i środków na rzecz warszawskiej Straży dla Zwierząt oraz placówek opiekujących się zwierzętami m.in. w Biłgoraju, Jaworznie i Pabianicach. Wzięli także udział w Biegu z Psyjacielem organizowanym w schronisku w Skierniewicach, gdzie także przekazali domki dla czworonogów. Wolontariusze pomogli także warszawskiej fundacji „Hej, koniku!”, wspierając rzeczowo i finansowo ośrodek hipoterapii, w którym konie pomagają niepełnosprawnym dzieciom odzyskać zdrowie.

Źródło: Bank Pekao