Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości dał możliwość uczestniczenia w wielu ciekawych wydarzeniach – szkoleniach, warsztatach czy wykładach. Ale jego celem było też zwiększanie świadomości, że przedsiębiorczości można się nauczyć. Kompania Piwowarska w ramach programu „Postaw na piwo” dzieli się swoim know-how z partnerami – właścicielami małych sklepów – aby zwiększyć ich efektywność. Docelowo zamierza wesprzeć wiedzą ekspercką 13 500 drobnych przedsiębiorców.

Latem Kompania Piwowarska, podobnie jak cała Grupa SABMiller, wdrożyła nową strategię zrównoważonego rozwoju „Postaw na piwo”, która bazuje na pięciu źródła wzrostu. Jednym z nich jest „Rozwój biznesu i społeczności”. Jego realizacja polega na współpracy grupy SABMiller z rolnikami, dystrybutorami i detalistami w globalnym łańcuchu wartości, co ma pomóc rozwijać się im samym, ich firmom, rodzinom i społecznościom lokalnym.

W Polsce wciąż ok. 60% obrotu piwa przypada na tradycyjny kanał sprzedaży – małe sklepy, często prowadzone przez rodziny. Sytuacja rynkowa wymaga od nich stałej rywalizacji i poszukiwania sposobów, jak wyróżnić się na rynku. Od kilku lat zauważalny jest silny trend – organizowania się w sieci franszyzowe, by pod wspólnym szyldem oraz wykorzystując wspólne narzędzia marketingowe wygrywać w rynku. Jednak małym przedsiębiorcom często brakuje wiedzy z zakresu zwiększania efektywności sprzedaży. Dlatego też KP współpracuje z dwiema największymi sieciami franszyzowymi w Polsce, by dzielić się z klientami wiedzą o zarządzaniu kategorią piwa.

– Chcemy być dostawcą nie tylko produktu, ale przede wszystkim rozwiązań służących dalszemu rozwojowi całej kategorii piwo, a tym samym zwiększaniu obrotów ze sprzedaży dla naszych klientów – mówi Grzegorz Maniecki, dyrektor marketingu klienckiego.

Kompania Piwowarska postawiła sobie za cel do 2020 roku wesprzeć bezpośrednio 13 500 drobnych przedsiębiorstw w Polsce poprzez doskonalenie ich wzrostu i rozwój źródeł utrzymania ich rodzin, również w sposób wykraczający poza tradycyjne relacje komercyjne. Jeśli założyć, że każda z tych firm daje zatrudnienie średnio trzem osobom, to bezpośrednie korzyści w postaci poprawy dochodów utrzymania może odnieść ponad 40 tys. ludzi.

Wykorzystując efekt skali, wspólnie browary będą w stanie zdziałać jeszcze więcej. Europejskie zakłady należące do SABMiller w podobny sposób pomogą blisko 80 tys. małych firm na Starym Kontynencie, a na całym świecie browary Grupy do roku 2020 zapewnią bezpośrednie wsparcie ponad 500 tys. małych przedsiębiorstw.

Wsparcie detalistów przyjmuje różne formy. Są to m.in. szkolenia z zakresu zarządzania kategorią oraz budowania kultury piwnej w Polsce zarówno dla detalistów, jak i sił sprzedaży klientów, którzy również stają się ekspertami i dzięki temu mogą wspólnie z KP wspierać większą liczbę przedsiębiorców. Do końca września zostało przeszkolonych już ponad 3 400 osób. Inna praktyka to rekomendacje dotyczące doboru odpowiedniego asortymentu i jego ułożenia na półce w taki sposób, by przyciągać konsumentów do kategorii piwo. Dotychczas z programu skorzystało już ponad 200 sklepów, zaś do końca roku planowane jest kolejne 1000 sklepów oraz testy w kolejnych sieciach franczyzowych.
Oferowane rozwiązania dają wymierne efekty: pilotażowe badanie na wybranej próbie sklepów wykazało, że przedsiębiorcy, którzy zaimplementowali rozwiązania z zakresu zarządzania kategorią, zanotowali wzrost sprzedaży wartościowej całej kategorii piwo od 5 do nawet 23%.

Wspieranie KP to działanie długoterminowe – przeprowadzane szkolenia mają charakter cykliczny, a siły sprzedaży KP wraz z osobami z centrali zajmującymi się tematyką rozwoju kategorii piwo są do stałej dyspozycji klientów i małych detalistów, by wspólnie rozwijać biznes.