Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

uśmiech emotki
fot. Marcin Witkowski

Problem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży to zagadnienie globalne. Zdiagnozowane zaburzenia psychiczne dotykają na świecie co siódmego dziecka w wieku 10-19 lat. Zadbanie o ten obszar oznacza lepsze warunki życiowe dla dzieci. Dlatego w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego chcemy podkreślić, że zdrowie psychiczne najmłodszych powinno być priorytetowo traktowane przez wszystkie władze, środowiska polityczne, społeczności i rodziny.

 

Wieloletnie niedoinwestowanie działań w obszarze zdrowia psychicznego doprowadziło do poważnych luk w profilaktyce i opiece nad dziećmi i młodzieżą borykającymi się z problemami w tym zakresie. Dramatyczne wydarzenia, konflikty zbrojne, katastrofy naturalne czy zagrożenia chorobami narażają zdrowie psychiczne i dobrostan młodych pokoleń na jeszcze większe ryzyko. Zakłócenie ich bezpieczeństwa, codziennej rutyny, możliwości edukacji czy rekreacji, wyrwanie ze znanych środowisk czy zerwanie więzi rodzinnych sprawiają, że odczuwają strach, złość i niepokój o swoją przyszłość.

Każde dziecko zasługuje na dorastanie w przyjaznym i bezpiecznym środowisku, które z troską i zrozumieniem podchodzi do jego odczuć i problemów. Wszyscy młodzi ludzie mają prawo do wspierających relacji ze strony dorosłych i do dostępu do wysokiej jakości opieki w zakresie zdrowia psychicznego. W wielu częściach świata tak się jednak nie dzieje i zły stan zdrowia psychicznego przyczynia się do cierpienia milionów dzieci. Zdrowie psychiczne młodych ludzi jest tak samo ważne, jak ich zdrowie fizyczne. Powinniśmy o nie dbać nie tylko wtedy, gdy dzieci doświadczają kryzysów, ale każdego dnia możemy wspierać młodych ludzi w radzeniu sobie z wyzwaniami, kształtując jednocześnie ich kompetencje społeczne i umiejętności zarządzania emocjami.

Aby osiągnąć poprawę w zakresie zdrowia psychicznego młodego pokolenia, konieczne jest zwiększenie inwestycji na ochronę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz systemu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa. Niezbędne jest także wyeliminowanie zaniedbań, nadużyć i traum z dzieciństwa oraz wspieranie rodzin poprzez programy promujące pozytywne rodzicielstwo i troskliwą opiekę oraz wspomagające zdrowie psychiczne opiekunów. Należy zadbać o odpowiednie sposoby reagowania w szkołach i społecznościach, aby interakcje przebiegały bezpiecznie i aby wszyscy młodzi, którzy tego potrzebują, mogli liczyć na dostęp do usług w zakresie zdrowia psychicznego. Wreszcie, zmianie musi ulec globalny dyskurs publiczny i sposób postrzegania tej sfery, a także powiązanych z tym kwestii nadużyć i zaniedbań.

Apel UNICEF Polska do partii politycznych ws. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

W ostatnich tygodniach zwróciliśmy się do partii politycznych startujących w najbliższych wyborach parlamentarnych w Polsce, aby kwestie dotyczące m.in. odpowiedniego systemu profilaktyki, dostępności specjalistów, czasu oczekiwania na wizytę czy zwiększania nakładów finansowych na opiekę psychologiczną i psychiatryczną dzieci i młodzieży znalazły się w ich programach wyborczych. Ponieważ dbałość o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży jest z naszej perspektywy kluczowe, uważamy, że konieczne jest priorytetowe potraktowanie tych kwestii przez wszystkich uczestników polskiej sceny politycznej.
Najważniejsze postulaty UNICEF Polska skierowane do ugrupowań i partii można znaleźć tu. Będziemy w dalszym ciągu monitorować sytuację dotyczącą dbałości o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce oraz mobilizować wszystkich uczestników politycznego dyskursu do działania w tym obszarze.

Jak możemy wspierać zdrowie psychiczne dzieci i młodzież?

Potrzeby dzieci i młodzieży w zakresie ich zdrowia psychicznego cały czas się zwiększają. Te kwestie są niezwykle istotne nie tylko dla budowania zdrowego społeczeństwa, ale także dla zapewnienia najmłodszym właściwych warunków do życia i rozwoju w odpowiednim środowisku. Jako dorośli możemy im w tym na co dzień pomagać.
Relacje rodzic-dziecko, a szczególnie rodzic-nastolatek, nie zawsze przebiegają tak jakby życzyły sobie tego obie strony. Czas dojrzewania jest trudnym okresem, w którym zachodzi wiele zmian. Mogą one mieć ogromne znaczenie dla zdrowia psychicznego młodego człowieka. Stres, niepokój, poczucie osamotnienia, a także niekontrolowane wybuchy emocji – tego wszystkiego doświadczają dzieci i młodzież.
Na stronie UNICEF Poland dostępny jest zbiór materiałów poradnikowych dla rodziców, jak wspierać swoich podopiecznych oraz dla dzieci i młodzieży, jak mogą radzić w sytuacjach kryzysowych.
Źródło: UNICEF