Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Foto Tomasz Jodlowski ©

W tym roku po raz 17. obchodzimy w Polsce Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Święto zostało proklamowane w 2003 roku przez Międzynarodową Organizację Pracy we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia oraz Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych (ITUC).

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy jest dobrym pretekstem do zwrócenia uwagi na działania zmierzające do poprawy warunków bezpieczeństwa pracowników, a także ochrony zdrowia w pracy.

Zapewnienie przestrzegania zasad bezpieczeństwa – zarówno przeciwdziałanie zagrożeniom, jak dbałość o komfort pracy – jest obowiązkiem każdego pracodawcy, narzuconym przez Kodeks pracy. Można powiedzieć, że to największe zobowiązanie wobec zatrudnionych, bo dotyczy ich zdrowia i życia. Ze względu na ryzyko błędu oraz zobowiązania prawne, większość przedsiębiorstw stara się postępować zgodnie z ustalonymi regułami. Wśród firm są jednak i takie, które dbałość o zatrudnione osoby doprowadziły do perfekcji, co wpływa na ich pozytywny wizerunek na rynku pracy.

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

– Dbałość pracodawcy o przestrzeganie BHP zawsze jest istotna, jednak w przypadku pracy w fabryce ma szczególną wagę – komentuje Aleksandra Żaba, Kierownik ds. BHP ze znajdującej się pod Raciborzem firmy Eko-Okna. – Nie wystarczy zapoznać się z przepisami. Trzeba traktować ludzi jako priorytet, mieć wyobraźnię, poczucie obowiązku. Zwłaszcza w pracy przy produkcji takich elementów jak np. okna, drzwi czy bramy. Nic nie może wypaść, obsunąć się, ciężkie elementy i maszyny muszą być odpowiednio zabezpieczone. Pracownicy stanowią o wartości naszej firmy, ich zdrowie i zapewnienie bezpieczeństwa jest naszym priorytetem. Dzięki temu budujemy też wspólnotę w zespole. Chcemy, by każdy z blisko 7000 naszych pracowników codziennie wracał bezpiecznie z powrotem do domu i swojej rodziny.

Fabryka pomysłów

Jak mówi Aleksandra Żaba, sami kandydaci już w trakcie rekrutacji pytają o kwestie związane z bezpieczeństwem. Firma daje im zresztą możliwość wpływania na usprawnienia w tym obszarze – w Eko-Oknach funkcjonuje projekt „Fabryka pomysłów”, w ramach którego każdy może zgłosić pomysł lub rozwiązanie, które pozwoli podnieść komfort pracy, w tym również warunki BHP.

Podobne nastawienie ma Corning Optical Communications, podłódzki producent kabli światłowodowych. Efekt? W ostatniej edycji firma otrzymała przyznawaną przez Państwową Inspekcję Pracy nagrodę „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Na jej przyznanie złożyło się również wprowadzenie takich udoskonaleń, jak np. zainstalowanie technicznych systemów bezpieczeństwa, zmniejszenie poziomu hałasu oraz zmiana oświetlenia na stanowiskach pracy.

– Przykładamy wielką wagę do kreowania kultury bezpieczeństwa, angażując pracowników w szereg działań, również tych nadprogramowych – mówi Antonina Herian, Kierownik ds. BHP z Corning Optical Communications. – Organizujemy cykliczne spotkania informacyjne, rozwieszamy plakaty instruktażowe, oznakowujemy dodatkowo punkty fabryki, w których należy zachować zwiększoną czujność. Rozmawiamy o tym z zatrudnionymi osobami na bieżąco. Dużą wagę przykładamy do bezpieczeństwa naszych koleżanek i kolegów, wprowadzamy kolejne udoskonalenia, np. nowe rozwiązania zwiększające techniczne bezpieczeństwo, promujemy kulturę dbania o zachowanie zgodne z BHP.

O stałe doskonalenie standardów bezpieczeństwa w zakresie uwarunkowań technicznych i postaw pracowników dba również Imperial Tobacco, posiadająca swoje fabryki w Radomiu oraz Jankowicach pod Poznaniem. Stanowi to jeden z elementów złożonej strategii społecznej odpowiedzialności, jaką posiada firma. Aby osiągnąć zamierzone cele firma wprowadza szereg programów i działań w zakresie bezpieczeństwa. Daje też pracownikom możliwość aktywnego uczestnictwa w wielu inicjatywach oraz programach szkoleniowych, jak np. „Deal with it” (Zajmij się tym), „Saper ZPW” (Zdarzenia Potencjalnie Wypadkowe). Organizuje też konkurs drużynowy skupiony na bezpieczeństwie, jakości oraz koncepcji lean. Jego celem jest szerzenie wiedzy i najlepszych praktyk m.in. w zakresie bezpieczeństwa.

– Dość często słyszymy od naszych pracowników pochwały za sposób, w jaki zarządzamy przestrzeganiem zasad BHP – mówi także Łukasz Sznajder, Dyrektor ds. Doskonalenia Systemów Operacyjnych z Imperial Tobacco. – Na początku trochę nas nawet dziwiły, bo zarządzanie tym obszarem w jak najlepszy sposób traktujemy jako nasz oczywisty obowiązek, nic nadzwyczajnego. Tymczasem okazuje się, że koleżanki i koledzy z naszych fabryk oraz oddziałów handlowych traktują pracę wkładaną przez nas w ten obszar oraz inwestycje poczynione w ich bezpieczeństwo i wygodę pracy jako nasz atrybut. Często nawet słyszymy od nowo zrekrutowanych osób, że to coś, co wyróżnia nas spośród innych firm w regionie.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy do obowiązków pracodawcy zaliczają się m.in.: przestrzeganie przepisów oraz zasad BHP, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, usuwanie uchybień, reagowanie na potrzeby w zakresie BHP oraz dostosowanie środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, z uwzględnieniem zmieniających się warunków wykonywania pracy, uwzględnianie ochrony zdrowia pracowników młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych.

Regulacje prawne w zakresie BHP mówią również o prawach przysługujących pracownikom. Znajdują się pośród nich prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, powstrzymania się od wykonywania pracy i oddalenia się z miejsca pracy, a także do wynagrodzenia w związku z udziałem w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Warto też pamiętać i o tym, że każdy pracodawca jest zobowiązany spełnić obowiązki w zakresie BHP nie tylko wobec pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, ale również innych umów, a także wobec osób które w danym zakładzie pracy wykonują działalność gospodarczą na własny rachunek. Wszyscy pracodawcy są zobowiązani przestrzegać prawa, jednak jak wskazują powyższe przykłady, warto robić więcej, pamiętając o tym, co najważniejsze, czyli o współpracujących z firmą ludziach.