Grant na wakacje z Fundacją

Wakacje z Fundacją to piąta edycja programu grantowego Fundacji ANWIL dla Włocławka. Dzięki niemu dzieci oraz młodzież z Włocławka i okolic mogą w interesujący sposób spędzić lato w mieście. Nabór wniosków do tegorocznej edycji konkursu trwa do 16 maja.

Liczy się innowacyjność oraz dotarcie do jak największej liczby najmłodszych i tych nieco starszych mieszkańców Włocławka oraz gmin ościennych. To główne kryteria, według których oceniane będą wnioski o dofinansowanie. Wybrane zostaną te projekty, które umożliwiają dzieciom i młodzieży w trakcie letniego wypoczynku, udział  w zajęciach sportowych, poszerzenie wiedzy czy też zdobycie nowych umiejętności.

Aplikacje w konkursie Wakacje z Fundacją mogą składać organizacje pozarządowe oraz szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i wyższe (publiczne i niepubliczne). Koła gospodyń wiejskich, a także grupy nieformalne (np. koła naukowe, rady rodziców bądź grupy znajomych). Maksymalna wysokość grantu, jaki może otrzymać dany projekt, wynosi 25 tys. zł.

Regulamin konkursu jest dostępny pod adresem http://www.anwildlawloclawka.pl/wakacje-z-fundacja