Światowe Forum CSV

Jakie są obowiązki biznesu wobec społeczeństwa i środowiska? Jak zmienia się rola firm we współczesnym świecie? Na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć eksperci z całego świata podczas 6. Światowego Forum CSV (ang. Creating Shared Value, pol. Tworzenie Wspólnej Wartości). Organizatorem odbywającego się w Szwajcarii Forum CSV 2014 są Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) oraz Nestlé S.A.

Forum CSV to organizowane co 2 lata przez firmę Nestlé S.A. międzynarodowe wydarzenie dotyczące istotnych globalnych zagadnień, takich jak m.in.: żywienie, zasoby wodne, rozwój obszarów wiejskich, zrównoważone rolnictwo i łańcuch dostaw. Tegoroczne forum odbyło się pod hasłem: „Zmieniająca się rola biznesu w społeczeństwie”. Wzięło w nim udział ponad 20 światowych ekspertów z sektora prywatnego, publicznego oraz organizacji pozarządowych.

Eksperci Forum CSV 2014 uznali, że to komunikacja na temat Tworzenia Wspólnej Wartości jest największym wyzwaniem dla firm. Paul Bulcke, CEO Nestlé S.A., podczas swojego wystąpienia podkreślił, że światowy kryzys jest także kryzysem wartości, do którego doprowadziło myślenie typu „ja – dziś”. Zamiast tego musimy zacząć myśleć w kategoriach „my w przyszłości” i nauczyć się szanować siebie i innych. Bardzo wiele społeczno-politycznych problemów nie zostanie nigdy rozwiązane przez jednostki ani pojedyncze organizacje, do realnej zmiany niezbędne jest współdziałanie wielu firm, organizacji i sektorów – przekonywali wspólnie uczestnicy Forum CSV 2014.

Podczas Forum CSV przyznana została także Nagroda CSV – 500 000 CHF od Nestlé dla innowacyjnych przedsiębiorstw na inwestycje, które tworzą wartość dla społeczności. Środki dzielone są pomiędzy zwycięzcę i finalistów na rozwiązywanie problemów związanych z odżywianiem, zasobami wodnymi lub rozwojem obszarów wiejskich. W tym roku zwycięzcą jest Honey Care Africa – przedsiębiorstwo społeczne z Afryki Wschodniej działające na zasadach fair-trade, pomagające rolnikom stać się profesjonalnymi pszczelarzami. Honey Care Africa współpracuje m.in. z 35 000 rolnikami z Sudanu Południowego, których uczy jak zajmować się pszczołami i jak uczynić z pszczelarstwa źródło dochodu.

Podczas panelu dotyczącego zasobów wodnych, przedstawiciele Nestlé zgodnie twierdzili, że do 2025 roku wszyscy powinni mieć zapewniony dostęp do bezpiecznej wody pitnej. Nestlé S.A. jako pierwszy korporacyjny partner Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) już od 2006 roku współpracuje z tą organizacją na rzecz poprawy dostępu społeczności wiejskich do wody. Podczas Światowego Forum CSV 2014 Nestlé podpisało kolejne 5-letnie porozumienie o współpracy z Czerwonym Krzyżem i zobowiązało się przekazać na działania organizacji 5 mln CHF w ciągu najbliższych 5 lat. Dzięki tej współpracy już teraz 100.000 osób w społeczności Wybrzeża Kości Słoniowej ma już teraz dostęp do czystej wody pitnej i urządzeń sanitarnych. Nestlé zapowiada, że projekt poszerzania dostępu do wody i higieny będzie realizowany także w sąsiedniej Ghanie.