Świąteczny Klub “Teraz Polska”

Fundacja „Teraz Polska” powołała nowych członków Kapituły Konkursu. Oficjalne wręczenie aktów powołujących miało miejsce podczas spotkania wigilijnego Klubu „Teraz Polska” Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, w której wzięli udział przedstawiciele Kapituły Konkursu „Teraz Polska”, na czele z przewodniczącym, prof. Michałem Kleiberem, laureaci Konkursu oraz licznie przybyli przyjaciele Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego: przedsiębiorcy, artyści, uczeni, dziennikarze, liderzy opinii, samorządowcy, działacze społeczni.

 

Podczas uroczystej części oficjalnej prezes Krzysztof Przybył wręczył akt powołania nowym członkom Kapituły Konkursu “Teraz Polska”, wybranym na kadencję 2019 – 2022: prof. Henrykowi Skarżyńskiemu, prof. Piotrowi Wachowiakowi i Witoldowi Kołodziejskiemu.

Profesor Henryk Skarżyński to światowej sławy otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Pierwszy w Polsce wszczepił implanty: ślimakowe (1992), do pnia mózgu (1998), ucha środkowego (2003). Pierwszy w świecie wszczepił implant ślimakowy pacjentowi z częściową głuchotą: osobie dorosłej (2002), dziecku (2004). Był szefem zespołu, który pierwszy w świecie dokonał bilateralnego wszczepienia implantów do pnia mózgu (2008). Autor wielu pionierskich rozwiązań chirurgicznych, naukowych i organizacyjnych. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, polskich i zagranicznych, m.in. pierwszym w historii Polakiem członkiem korespondentem American Otological Society i laureatem licznych nagród: prezydenta, premiera, ministra zdrowia, nauki i spraw zagranicznych. Odznaczony Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaczony państwowymi orderami przez króla Belgii, prezydenta Gruzji i prezydenta Ukrainy. Uhonorowany tytułem „Wybitny Polak” przez Fundację Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Doktor honoris causa dwóch polskich uczelni i profesor honorowy uniwersytetu amerykańskiego.

Dr hab. Piotr Wachowiak – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, prof. SGH. Ukończył studia na Wydziale Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH) na kierunku organizacja i zarządzanie. W latach 90. pracował w Urzędzie Gminy Warszawa Centrum jako zastępca dyrektora zarządu Dzielnicy Żoliborz oraz jako dyrektor Wydziału Budynków Komunalnych. W latach 2001-2009 był dyrektorem administracyjnym i kanclerzem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a od 2012 do 2016 roku prodziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów. Obecnie jest prorektorem Szkoły Głównej Handlowej. Przewodniczy Radzie ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP oraz Kapitule Polskiej Wystawy Gospodarczej.

Witold Kołodziejski – filozof, dziennikarz, samorządowiec, ekspert medialny. Od 1993 r. redaktor, wydawca i producent programów w TVP. W latach 2002-2006 radny i przewodniczący Rady Warszawy. W styczniu 2006 roku powołany przez Senat RP w skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Od 2007 r. do 2010 r. pełnił funkcję przewodniczącego KRRiT. Wiceburmistrz Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w latach 2010-2014. Od 2010 roku radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wkład w cyfryzację naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce. Od 2015 roku pełnił funkcję wiceministra cyfryzacji. 22 lipca 2016 r. został powołany przez Sejm w skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na sześcioletnią kadencję. Podczas pierwszego posiedzenia KRRiT 19 września 2016 roku został wybrany na przewodniczącego KRRiT.

Za część artystyczną wydarzenia odpowiadał zespół Promni z SGGW w Warszawie, zaś za realizację Krakowski Teatr Komedia, laureat Godła „Teraz Polska”.