Super Express i SKOK przeciw wykluczeniu finansowemu

Pieniadze„Wykluczenie społeczne” jest obecnie bardzo popularnym terminem. Jednym słowem wykluczenie jest odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki, a na walkę z nim wydawane są miliony złotych. Pomimo tych działań, niewiele się zmienia, a osób wykluczonych jest coraz więcej. Dlatego zapewne rok 2010 decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej ogłoszony został Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Dane są przerażające – prawie co piąty Polak żyje na granicy ubóstwa, praktycznie co drugi ma ograniczone możliwości korzystania z produktów bankowych. Pod względem korzystania (i dostępu) z usług finansowych nasz kraj jest cały czas w ogonie Europy. Wobec takiego stanu rzeczy redakcja “Super Expressu” wraz ze Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo-Kredytowymi postanowiły powiedzieć stop wykluczeniu finansowemu.

Razem ze SKOK-ami „Super Express” zrealizował w marcu tego roku specjalny cykl pt. ”Stop Wykluczeniu Finansowemu”. Składał się on z pięciu całokolumnowych materiałów komentowanych przez ekspertów, zazwyczaj ekonomistów, bądź prawników. Całość była ilustrowana profesjonalnie wykonanymi infografikami prezentującymi dane ekonomiczne kluczowe dla zrozumienia opisywanego w tekście problemu. Cykl miał na celu przybliżenie w przystępny sposób czytelnikom zagrożeń wynikających z wykluczenia finansowego – zjawiska, które sprawia że ludzie są pozbawieni dostępu do najważniejszych usług finansowych – konta w banku, pożyczki, kredytu, lokaty itd. Na łamach tabloidu w każdy marcowy poniedziałek można było znaleźć odpowiedzi na pytania: jakie czynniki wpływają na pojawienie się wykluczenia finansowego, jak walczyć z tym zjawiskiem, jak w Polsce działa instytucja upadłości konsumenckiej.

Skala problem wykluczenia finansowego jest, szczególnie w naszym kraju, bardzo duża. Okazuje się, że dotyczy to prawie co drugiego Polaka.
– Aż 40 procent Polaków ma ograniczone możliwości korzystania z produktów bankowych, czyli doświadcza wykluczenia finansowego. Jeżeli chodzi o kraje Unii Europejskiej gorzej jest tylko w Estonii – mówi Hubert Biskupski, zastępca redaktora naczelnego „Super Expressu”.
Dla większości z nas, szczególnie mieszkańców dużych miast, brak konta w banku i oszczędzanie do przysłowiowej „skarpety” w XXI wieku jest czymś niewyobrażalnym. Jednak jest to zjawisko powszechne i wcale nie ulegające zahamowaniu, lecz wręcz przeciwnie – stale przybierające na sile.

– O skali tego problemu niech świadczy odsetek osób nie posiadających konta w banku. W Polsce przekracza on 50 proc. kiedy dla porównania we Francji wynosi 3,7 proc., a w targanej kryzysem i biednej Grecji ok. 20 proc. To przepaść. Najpoważniejszą konsekwencją wykluczenia finansowego staje się powolne wykluczenie społeczne. Dlatego tak ważne jest uświadomienie i walka z tym problemem. – podkreśla Biskupski.
SKOK-i już od lat walczą z wykluczeniem finansowym Polaków, ich przedstawiciele biorą aktywny udział w konferencjach poświęconych temu problemowi, współpracują z różnymi organizacjami. W kwietniu ub. roku prezes KSKOK Grzegorz Bierecki wystosował list otwarty do prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza, w którym pisał o konieczności „powołania grupy roboczej, która przygotuje propozycje wspólnych działań w celu zapewnienia dostępu do podstawowych usług finansowych dla osób zagrożonych wykluczeniem.”. Jednak list pozostał bez odpowiedzi.

Poza walką z wykluczeniem finansowym, SKOK-i angażują się również w inne projekty. Kasy Stelczyka wraz z „Super Expressem” rozpoczęły niedawno akcję „Wakacje dla powodzian”. Celem przedsięwzięcia jest zorganizowanie koloni letnich dla dzieci z Trześni koło Sandomierza i Landzmierza koło Kędzierzyna-Koźla, które praktycznie nie miały gdzie ukończyć roku szkolnego – ich szkoły znalazły się pod wodą. Jednak już 26 czerwca dzieci te wyjadą na wakacje nad morze – do Łeby gdzie odpoczną po dramatycznych wydarzeniach, w których musiały uczestniczyć.

Waldemar Sosnowski