Studenci działają „Odpowiedzialnie z LOTOSEM”

Grupa LOTOS wybrała laureatów konkursu grantowego „Odpowiedzialnie z LOTOSEM”, skierowanego do kół i organizacji studenckich zarejestrowanych w Polsce. To już druga edycja tego programu. Łączna wartość grantów wynosi 10 000 zł.

 

Konkurs „Odpowiedzialnie z LOTOSEM” wspiera finansowo realizację interesujących projektów społecznych i proekologicznych, które wpisują się w założenia strategii CSR Grupy LOTOS. W odróżnieniu od poprzedniej edycji, w tym roku o grant w wysokości 10 000 zł mogły ubiegać się nie tylko organizacje studenckie zrzeszone w sieci ENACTUS Poland, ale wszystkie koła i organizacje studenckie zarejestrowane w Polsce. Dodatkowo, obszar działania projektów nie musiał już ograniczać się do regionów, w których Grupa LOTOS realizuje strategię społecznej odpowiedzialności biznesu.

W II edycji konkursu wpłynęło 6 wniosków, podobnie jak w roku 2013. Mieliśmy poważny dylemat, jaką decyzję podjąć. Wszystkie projekty wpisywały się w założenia regulaminowe: ich celem jest inicjowanie procesów zmian, poprawiających kondycję społeczną wybranej grupy beneficjentów czy środowiska – podkreśla Jowita Twardowska, dyrektor ds. Komunikacji i CSR w Grupie LOTOS.

 

Ostatecznie jury konkursowe przyznało grant o wartości 10 000 zł ex aequo dwóm organizacjom studenckim: ENACTUS Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na realizację projektu Aphasia oraz ENACTUS Uniwersytetu Gdańskiego na międzysektorowy projekt Meble od Nowa.

 

Projekt Aphasia studentów ENACTUS SGGW jest skierowany do afatyków oraz ich najbliższego otoczenia. Afazja to utrata uprzednio nabytej umiejętności mówienia i/ lub upośledzenie rozumienia języka, czytania oraz pisania, będąca najczęściej skutkiem udaru mózgu. – Największą barierą osób cierpiących na afazję jest brak możliwości komunikowania się ze światem zewnętrznym. W tym celu stworzyliśmy prototyp aplikacji, która pozwoli afatykowi za pomocą prostych symboli i znaków komunikować się ze światem. Program pozwala na tworzenie prostych notatek, a następnie udostępnianie ich na specjalnej, okrojonej wersji Facebook’a. Aplikacja będzie darmowa i będzie można ją pobrać w oficjalnych sklepach mobilnych na wszystkie platformy – mówi Martyna Gańko, koordynator projektu.

Projekt zakłada również budowę i promocję wielojęzycznej strony internetowej, stanowiącej bazę wiedzy dla rodzin i osób z otoczenia afatyków. Badania związane z występowaniem tej choroby są zatrważające: tylko w Polsce około 50 000 osób każdego roku doznaje wylewu, z czego jedna trzecia cierpi na afazję.

 

Drugi projekt – Meble od Nowa – studentów ENACTUS Uniwersytetu Gdańskiego łączy 3 kwestie: aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, recykling tworzyw sztucznych i zużytych mebli oraz edukację najmłodszych mieszkańców Pomorza w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jak to możliwe? – Nawiązaliśmy kontakt z koordynatorami projektu „Osiedle Sitowie”, który jest realizowany przez MOPR w Gdańsku. Jego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna kilku grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym: osób z zaburzeniami psychicznymi, samotnych matek z dziećmi oraz trudnej młodzieży – podkreśla Damian Olszewski, koordynator projektu.

Studenci zaplanowali długofalowe działanie polegające na stworzeniu pracowni meblarskiej. Pod okiem doświadczonego fachowca oraz kreatywnych studentów z gdańskiej ASP, mieszkańcy „Osiedla Sitowie” będą mogli nauczyć się renowacji starych mebli oraz tworzenia nowych. Ponadto uczestnicy projektu z materiałów recyklingowych (m.in. bannerów reklamowych) będą wytwarzać materiały odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo dzieci na drogach. Odblaski zostaną przekazane szkołom znajdującym się w mniejszych gminach i miejscowościach w woj. pomorskim.

– Jesteśmy bardzo ciekawi jak rozwiną się zwycięskie projekty i mamy nadzieję, że dzięki przyznanym grantom, studenci rozwiną skrzydła a inicjatywy zaczną żyć własnym życiem – dodaje Dyrektor Twardowska.

Konkurs oraz współpraca z ośrodkami akademickimi jest częścią strategii CSR Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2012-2015, która zakłada realizację działań w trzech głównych obszarach: bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ekologia, ochrona przyrody ze szczególnym uwzględnieniem Morza Bałtyckiego oraz wyrównywanie społecznych szans, w tym projekty edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży oraz działania dedykowane lokalnym społecznościom.

Więcej: www.odpowiedzialny.lotos.pl.