Strategia ESG Grupy Kapitałowej GPW 2025 opublikowana pod koniec 2021 r. Co zawiera?

Rok 2021 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, obok 48 debiutów i aktywności inwestorów, stał również pod znakiem wzmacniania działań w obszarze zrównoważonego rozwoju. Jednym z kluczowych efektów tych działań jest przyjęta pod koniec 2021 r. Strategia ESG Grupy Kapitałowej GPW 2025.

– W dokumencie „Strategia ESG Grupy Kapitałowej GPW 2025” zawarliśmy nasze cele, których realizacja będzie drogowskazem dla wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej GPW. Nowa Strategia zakłada działania w trzech filarach: środowiskowym, społecznym oraz ładu korporacyjnego – powiedziała Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW.

GPW stawia sobie bardzo ambitne cele klimatyczne. Chce wspierać przejście na gospodarkę zeroemisyjną. Ambicją GK GPW jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 50 proc. do końca 2025 roku, względem 2022 roku, z perspektywą zeroemisyjności do końca 2030 roku. GPW zamierza raportować kwestie klimatyczne zgodnie z najwyższymi standardami, a także wprowadzać nowe, zrównoważone środowiskowo produkty.

W ramach działań prospołecznych, ambicją Grupy Kapitałowej GPW jest zwiększanie poziomu zaangażowania pracowników. – Chcemy zapewnić wysoki poziom satysfakcji pracowników oraz postrzeganie naszej grupy kapitałowej jako atrakcyjnego miejsca pracy, które przyciąga osoby o kluczowych kompetencjach – dodała Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW.

– Ponadto chcemy rozwijać naszą działalność edukacyjną i wspólnie z Fundacją GPW uczyć nowe pokolenia inwestorów. Grupa Kapitałowa GPW przykłada ogromną wagę do najwyższych standardów ładu korporacyjnego. (…) Jednym z najważniejszych działań jest rozwój oraz wsparcie systemu zarządzania kwestiami ESG: został jasno określony model struktury zarządzania, a także wprowadzono funkcjonowanie specjalnego Komitetu ESG.

Strategia ESG Grupy Kapitałowej GPW 2025 to nie jedyny dokument przygotowany przez giełdę w 2020 r., który uwzględnia bardzo istotne elementy z obszaru zrównoważonych finansów. GPW przygotowała też rozwiązania, które są swoistymi kierunkowskazami dla spółek notowanych na warszawskim parkiecie. Opublikowano wytyczne do raportowania ESG, przewodnik po raportowaniu zintegrowanym, Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021, które uwzględniają czynniki ESG. Byliśmy także jednym ze współorganizatorów konkursu Liderzy ESG.

W listopadzie 2021 r. średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku GPW wyniosła 1 488,0 mln zł. Na koniec listopada br. na Głównym Rynku notowane były akcje 426 firm (379 krajowych i 47 zagranicznych), natomiast na parkiecie NewConnect 378 spółki (374 krajowych i 4 zagraniczne). W zeszłym roku Grupa Kapitałowa GPW wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 403,8 mln zł i jeden z najwyższych w swojej historii zysk netto, który przekroczył 151 mln zł. Według danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych, w 2020 r. GPW zajęła I miejsce w Europie pod względem procentowego wzrostu obrotów akcjami i III miejsce pod kątem wartości ofert pierwotnych. Pod koniec 2020 r. GPW była też II rynkiem w Europie pod względem płynności oraz osiągnęła status światowego lidera pod względem liczby notowanych spółek z sektora gamedev.