Stand4her wspiera edukację dziewcząt

Stand4her to globalna inicjatywa, której celem jest poprawa życia kobiet na całym świecie. W ramach tego programu, AVON rozpoczął współpracę z fundacją Malala Fund, aby stworzyć dziewczętom możliwość nauki i rozwoju.

AVON podjął współpracę z organizacją Malala Fund, której celem jest zwiększenie dostępu do edukacji dziewczynkom mieszkającym w Brazylii. Teraz AVON i Malala Fund połączył wspólny cel – pokonywanie barier, ograniczających kobiety, by tworzyć lepszy świat dla nas wszystkich.

Stand4her wspiera edukację dziewcząt

Globalny program AVON stand4her, służy poprawie życia 100 milionów kobiet przez otwieranie nowych możliwości do zbudowania sukcesu na ich własnych warunkach. Plan obejmuje takie inicjatywy, jak Akademia AVON, platforma szkoleniowa umożliwiająca przedstawicielom doskonalenie umiejętności związanych z pięknem i biznesem oraz Globalny Program Stypendialny.

Fundacja Malala Fund została założona przez Malalę Yousafzai, pakistańską aktywistkę, działaczkę na rzecz edukacji i praw kobiet i najmłodszą laureatkę Pokojowej Nagrody Nobla oraz jej ojca Ziauddina. Celem Malala Fund jest zapewnienie dostępu do edukacji dziewczynkom na całym świecie. Fundacja pracuje nad zmianami potrzebnymi do zapewnienia wszystkim dziewczętom wykształcenia średniego.

Edukacja bez przeszkód

Kobiety na całym świecie, należące do różnych kultur i narodowości, posiadające różny bagaż doświadczeń, mają ze sobą coś wspólnego. To właśnie one najczęściej doświadczają dyskryminacji – ze strony państwa lub społeczności, w których żyją. Te same kobiety, starają się przeciwstawiać zaistniałej sytuacji. Głośno mówią o swoich problemach. Zakładają stowarzyszenia i grupy, samoorganizują się.

Założycielka Malala Fund jest bardzo zmotywowana do zmiany obecnego stanu edukacji, dlatego działa na rzecz kobiet: „Dziewczęta pochodzące i mieszkające w Brazylii podlegają marginalizacji i muszą walczyć o ukończenie szkoły. Liderzy Malala Fund w Brazylii prowadzą działania, które mają zmienić na lepsze ich przyszłość – jesteśmy wdzięczni Fundacji AVON za wsparcie tych wysiłków.”

Kobiety są silne, domagają się sprawiedliwości, ochrony, poszanowania i urzeczywistnienia przysługujących im praw. Ich wysiłki często narażają je na niebezpieczeństwo czy zagrożenie życia. Pomimo tego, nie poddają się. Poprzez podejmowanie rozmaitych działań starają się, aby ich głos został wysłuchany.

Podobnie jak AVON, Malala Fund ma na celu przełamanie barier uniemożliwiających dziewczętom w pełni wykorzystanie ich potencjału. Podzielamy wizję świata, w którym mogą uczyć się wszystkie kobiety i dziewczęta, a fundusz Malala jest wdzięczny Fundacji AVON dla Kobiet za inwestowanie w naszą pracę. – mówi Patricia Elsner, dyrektor ds. Rozwoju w Malala Fund. W przeciwieństwie do krajów z milionami pozbawionych możliwości edukacji dziewcząt, Brazylia będzie mogła wkrótce zapewnić każdej dziewczynce miejsce w szkole. – dodaje.