Sprawdź jak eksperci od energii dbają o Twój świat

Dbałość o świat Klienta, troska o bezpieczeństwo i rozwój Pracowników, zaangażowanie w życie lokalnych społeczności, poszanowanie środowiska naturalnego – to tylko niektóre z dobrych praktyk, którymi kieruje się na co dzień Enea. Firma, jako pierwsza w branży energetycznej, opublikowała innowacyjny, interaktywny Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy za 2014 rok.

Dokument dostępny jest on-line, na stronie http://raportcsr.enea.pl/2014/pl. Charakteryzuje się przejrzystością, prostotą i przyjaznym interfejsem. Szczegółowo informuje o tym co Grupa robi w kontekście oddziaływania na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko. Enea podkreśla, że jako jedna z największych firm branży energetycznej w Polsce, wywiera wpływ na jakość życia milionów Polaków, nie tylko swoich Klientów. Jest też odpowiedzialna za bezpieczeństwo energetyczne kraju.

– Odpowiedzialnie włączyliśmy się w gruntowną przebudowę polskiej energetyki – podkreśla prezes Enei Krzysztof Zamasz. – Racjonalnie rozwijamy nasze moce wytwórcze i unowocześniamy sieci dystrybucyjne. Stawiamy na najlepsze, już istniejące technologie, intensywnie poszukując innowacji. W tym obszarze ściśle współpracujemy z przedstawicielami polskiej nauki – dodaje.

Najważniejsze aspekty zrównoważonego rozwoju Grupy Enea to:

  • w zakresie środowiska: niska emisja dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w kontekście wytwarzania i dystrybucji energii, niskie zużycie energii i korzystanie z rozwiązań energooszczędnych, dbałość o zasoby wodne;
  • w obszarze społecznym: dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie Pracowników, szkolenia i ich edukacja, współpraca ze społecznościami lokalnymi, wysoka jakość obsługi Klientów, ochrona ich prywatności i danych osobowych.

– Dla naszych Klientów najistotniejsza jest jakość obsługi, dlatego ciągle ją udoskonalamy i rozwijamy ofertę produktową – wyjaśnia Grzegorz Kinelski, wiceprezes ds. handlowych Enei. – Dzięki temu, że codziennie odpowiadamy na ich potrzeby, cieszymy się coraz większym zaufaniem. Zmieniamy się, by jak najlepiej dbać o świat naszych Klientów – dodaje.

Raport został przygotowany w zgodzie z wytycznymi międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative G4, na poziomie aplikacji CORE. Prezentuje najważniejsze oddziaływania Grupy Enea na otoczenie. Pełen tekst dokumentu znajduje się na stronie http://raportcsr.enea.pl/2014/pl.