Dołącz. Działaj. Zmieniaj na lepsze.

Motywacje do podejmowania działań wolontariackich są różne, acz większość pracowników przyznaje, że za decyzją o zaangażowaniu w wolontariat zawsze stała u nich zwykła chęć pomocy innym. 13 czerwca (sobota) tysiące ludzi na całym świecie będzie miało szansę zaangażować się w działania na rzecz innych. Tego dnia ponad 70 000 osób z 93 krajów obchodzić będzie już po raz dziesiąty Światowy Dzień Citi dla Społeczności. W Polsce w ramach tej inicjatywy, pracownicy Citi Handlowy i Citi Service Center Poland na przełomie maja i czerwca realizują ponad 170 inicjatyw wolontariackich.

 

Światowy Dzień Citi dla Społeczności to święto naszych wolontariuszy, ale przede wszystkim święto setek organizacji, do których nasi pracownicy docierają, by ich wspierać w realizacji codziennych zadań czy życiowych wyzwań. Wolontariat pracowniczy to ważny element naszej kultury organizacyjnej, który wzmacnia kształtowanie postaw etycznych i otwiera nas na dialog z lokalnymi społecznościami. Cieszy mnie, że tak wielu pracowników włącza się w pomoc innym. To ciekawe jak szybko wolontariat może stać się pasją. Większość naszych wolontariuszy to osoby, które realizują już kolejne swoje projekty wolontariacie, a swoją pasją zarażają innych – rodzinę, partnerów biznesowych i klientów, mówi Sławomir S. Sikora, prezes Citi Handlowy, wolontariusz od 9 lat.

Coraz częściej firmy dostrzegają swoją rolę w procesie działania na rzecz społeczności, stąd coraz popularniejsze w wielu przedsiębiorstwach staje się organizowanie akcji wolontariackich oraz tworzenie, docenianych przez pracowników, programów wolontariatu pracowniczego.

Z badania wolontariuszy jednoznacznie wynika, że dzięki wolontariatowi, pracownicy są lepiej zorganizowani, potrafią trafniej definiować cele i wyznaczać priorytety wzrasta ich umiejętność syntezy/analizy informacji  oraz dokładnej oceny ryzyka (umiejętności planowania i organizowania, decyzyjność). Ponad połowa badanych przyznaje, że dzięki zaangażowaniu w wolontariat pracowniczy lepiej rozumie kontekst, w jakim działa firma – jej misję i wizję, ma także większą świadomość biznesową. To kolejne powody chęci angażowania się w pomoc.

Kolejna motywacja do działania to możliwość wykorzystywania podczas realizacji projektów możliwości zawodowych. Niemal co drugi ankietowany (47 proc.) chciałby pomagać innym wykorzystując swoje kompetencje, umiejętności czy specjalistyczną wiedzę. Grupą odbiorców, dla której najchętniej zaangażowali się pracownicy Citi są dzieci i młodzież, na drugim miejscu znajdują się społeczności lokalne.

Pomoc społecznościom wpisana jest w strategię Citi. Od 2006 roku na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Citi dla Społeczności, będący wyrazem społecznej odpowiedzialności grupy. Inicjatywa ta ma za zadanie jednoczyć setki tysiące ludzi na całym świecie, po to by mogli dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz umiejętnościami. W 2014 roku na świecie 70 000 wolontariuszy w ciągu 350 000 godzin zrealizowało 1200 projektów w 93 krajach.