Spór o Lutra w Galerii Delfiny

W warszawskiej Galerii Delfiny, w ramach cyklu „Spotkań w Galerii”, odbyła się dyskusja pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami reformacji. Naprzeciw siebie stanęli Damian Diaz dziennikarz TVP, członek Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego oraz Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”, autor książki „Luter. Ciemna strona rewolucji”. Spotkanie poprowadził publicysta Łukasz Warzecha.

 

Licznie zgromadzona w Galerii Delfiny publiczność miała rzadką okazję wziąć udział w intelektualnej uczcie zafundowanej przez prelegentów. Dyskutantów podzielił problem skutków reformacji. Zdaniem Lisickiego, reformacja nie tylko doprowadziła do wielu wojen i ludzkich dramatów. W jego przekonaniu odrzucenie władzy papieskiej spowodowało, że protestanccy radykałowie odrzucili też władzę polityczną i świecką. Wedle autora książki da się dowieść, że byli oni prekursorami tego, co na większą skalę uzewnętrzniło się w rewolucji francuskiej a następnie bolszewickiej.

Jeśli chodzi o sprawy współczesne, zarówno Lisicki jak i Diaz byli zgodni w ocenie udziału papieża Franciszka I w odbywających się w Szwecji w październiku 2016 r. wspólnych luterańsko-katolickich obchodach 500-lecia reformacji. Według Pawła Lisickiego Antje Jackelén będąca głową Kościoła Szwecji, po wizycie papieża jeszcze bardziej się zradykalizowała. Ogłosiła, że szwedzcy pastorzy nie mają już prawa odmawiania zgody na błogosławienie par homoseksualnych. Kościół Szwecji ma również zaprzestać używania w stosunku do Boga określenia Pan. Według pani biskup zarówno Bóg, jak i Jezus Chrystus mają być neutralni płciowo, co jest zgodne z ideologią gender.

Zdaniem Damiana Diaza, utożsamianie protestantów wiernych Biblii z tym, co się dzieje w Szwecji jest dla nich szkodliwe i przeszkadza w prowadzonym dziele ewangelizacji. – To jest instytucja przebierańców – ocenił Diaz mówiąc o Kościele Szwecji. – Prawdziwie wierzący chrześcijanie to nie ci, z którymi rozmawia papież Franciszek. Jeżeli ktoś podważa Biblię, kluczowe wątki biblijne, to nie jest chrześcijaninem – dodał.

Galeria Delfiny to unikatowe miejsce na kulturalnej mapie stolicy. Zlokalizowana przy ulicy Smulikowskiego na warszawskim Powiślu od lat gromadzi artystyczną i intelektualną elitę podczas wernisaży i spotkań poświęconych kulturze, sztuce i polityce. Gośćmi tego niebanalnego miejsca są wybitni przedstawiciele świata sztuki, władz państwowych, dziennikarze i publicyści. Galeria Delfiny tworzy przestrzeń sprzyjającą dyskusji oraz swobodnej wymianie poglądów, w otoczeniu dzieł znakomitych twórców.

„Spotkania w Galerii” to cykl wydarzeń artystycznych, kulturalnych i społecznych, których tematyka najczęściej związana jest z historią Polski lub aktualnymi wydarzeniami w kraju i na świecie. Dotychczas w ramach cyklu odbyły się spotkania z politykami, pisarzami, publicystami i artystami. Gośćmi Galerii byli m.in.: wicepremier Jarosław Gowin, Krystyna Grzybowska, Marcin Wolski czy Rafał Ziemkiewicz. Organizatorami spotkania z Pawłem Lisickim była firma Gutenberg Media oraz Galeria Delfiny, partnerami: Fundacja XX. Czartoryskich oraz Libris Polska.

EK