„Społecznie odpowiedzialni – regionalnie o przyszłości”

Ruszyła rejestracja na pierwszą edycję konferencji „Społecznie odpowiedzialni – regionalnie o przyszłości”. Jej celem jest kształtowanie współpracy biznesu i organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju lokalnego i poprawy jakości życia w Wielkopolsce.

Konferencja, która odbędzie się 6 czerwca, jest organizowana przez Eneę we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ma być spotkaniem przedstawicieli środowisk biznesowych i akademickich oraz organizacji społecznych. Przestrzenią do debaty na temat nowych możliwości rozwoju lokalnego i poprawy jakości życia w Wielkopolsce. Ma także umożliwić poznanie prowadzonych już dobrych praktyk dotyczących współpracy biznesu i sektora pozarządowego.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie Jasiek Mela – podróżnik, społecznik, mówca motywacyjny, uczestnik wyprawy na Biegun Północy wraz z Markiem Kamińskim. W 2008 r. założył Fundację Jaśka Meli „Poza Horyzonty”, która jako jedyna pomaga osobom po amputacjach w każdym wieku dofinansowując zakup protez, rehabilitację, pomoc psychologiczną, a przede wszystkim pokazując, że mimo tragicznych doświadczeń można żyć pełnią życia i realizować swoje pasje oraz marzenia.

Rejestracji na wydarzenie można dokonać poprzez stronęwww.odpowiedzialnypoznan.pl. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

– Grupa Enea od lat prowadzi działania społecznie odpowiedzialne na rzecz bliskiego otoczenia, naszych małych ojczyzn. Wraz z Fundacją Enea, pracownicy Grupy realizują i wspierają wiele inicjatywy na poziomie mikro- i makroregionów. Jestem przekonany, że konferencja poszerzy naszą wiedzę, rozbuduje i umocni relacje między partnerami, a przede wszystkim będzie inspiracją dla nowych wartościowych pomysłów i projektów społecznych, przynoszących korzyść dla lokalnych społeczności naszego regionu – mówi Mirosław Kowalik, prezes Enei.

– Współpraca na rzecz CSR powinna odbywać się zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym. Bardzo ważne są więc inicjatywy liderów CSR adresowane do lokalnych społeczności ukierunkowane na dzielenie się wiedzą oraz budowanie pozytywnych relacji i wzajemnego zaufania między sektorami. Łączenie różnych światów jest najlepszym inkubatorem innowacyjności i poszukiwania rozwiązań dla istotnych problemów teraźniejszości i wyzwań przyszłości. Taki wymiar ma konferencja „Społecznie odpowiedzialni – regionalnie o przyszłości” w Poznaniu, której organizatorem jest Enea, a partnerem strategicznym – Forum Odpowiedzialnego Biznesu – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.