Fundacja JSW będzie wspierała ekologię

Mobilna ambasada

Podczas mszy świętej w jastrzębskim Kościele „Na Górce” ruszyła Mobilna Ambasada Laudato Si’, a Fundacja JSW ogłosiła oficjalne rozpoczęcie działalności.

Grupa Kapitałowa JSW założyła Fundację JSW, która w swoich celach ma m.in. wspieranie ekologii. Podczas niedzielnej uroczystości fundacja oficjalnie zainaugurowała działalność. Będzie miała za zadanie także wspieranie samorządów, zwłaszcza tych, na których terenie Jastrzębska Spółka Węglowa prowadzi działalność.

Jednym z projektów jest Mobilna Ambasada, która promuje działalność proekologiczną zgodną z nauczaniem Kościoła Katolickiego. To elektryczny autobus Mercedes Benz/ Automet, który został użyczony Caritas Polska przez Jastrzębską Spółkę Węglową. Prezes zarządu JSW Daniel Ozon przekazał symboliczny akt własności autobusu  w październiku zeszłego roku. Teraz pojazd zawitał na Śląsk, gdzie będzie podróżować po parafiach. Będzie  promował wśród mieszkańców proekologiczne postawy pod hasłem „Ekologicznego Przebudzenia” – nawiązując do papieskiej encykliki Laudato Si’.

– Nasze czasy stawiają nas przed problemem ratowania środowiska naturalnego, które człowiek w imię cywilizacji zniszczył i naraził. Nagle jakbyśmy się obudzili, że woda zatruta, powietrze, którym oddychamy jest zatrute, a ziemia, która nas karmi także jest zatruta – mówił podczas mszy św. inaugurującej akcję ks. prałat Bernard Czernecki. – W imię cywilizacji, zupełnie resztką odpowiedzialności i instynktu samozachowawczego staramy się zachować środowisko naturalne, a właściwie trzeba je odrestaurowywać, bo śmierć tego środowiska jest naszą śmiercią.

Mobilna Ambasada przez kilka najbliższych tygodni będzie odwiedzać kolejne parafie w regionie.