Społeczna odpowiedzialność Polskiej Spółki Gazownictwa na podstawie ISO 26000

Polska Spółka Gazownictwa podsumowała dotychczasowe działania wewnętrzne i zewnętrzne firmy w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością. W efekcie, jako podstawę do jej wdrażania w organizacji, spółka zdecydowała się stosować ISO 26000.

Odpowiedzialność społeczna stanowi jeden z priorytetów w budowaniu strategii rozwoju naszej firmy. Jest to globalny trend. W związku z tym na przełomie lutego i marca przeanalizowaliśmy nasze metody zarządzania w odniesieniu do oczekiwań i zaleceń normy ISO 26000. Chcemy maksymalizować nasz wpływ na zrównoważony rozwój poprzez działania na rzecz pracowników, środowiska naturalnego oraz społeczności lokalnych, w sposób przejrzysty i etyczny – tłumaczy Sylwester Bogacki, prezes spółki.

Polska Spółka Gazownictwa zidentyfikowała interesariuszy, określiła skalę zaangażowania wzajemnych relacji oraz rozpoznała, z punktu widzenia prowadzonej działalności, kluczowe obszary odpowiedzialności. Dokonała także oceny swoich działań w odniesieniu do zaleceń i oczekiwań określonych polską normą PN-ISO 26000. Firma, dążąc do ciągłego rozwoju i doskonalenia, przyjęła plan działań naprawczych i korygujących, które będzie na bieżąco monitorowała.

Norma ISO 26000 została wypracowana na bazie wieloletnich międzynarodowych doświadczeń przy udziale przedstawicieli wszystkich grup interesariuszy. Celem normy jest ułatwienie organizacjom wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności, między innymi poprzez określenie wspólnego ich rozumienia, oraz jasnych wytycznych, dotyczących implementacji.