Społeczna odpowiedzialność biznesu to jego obowiązek

fot. materiały prasowe

O tym, jak skutecznie planować i realizować działania CSR oraz jak je raportować mówili eksperci podczas spotkania Platformy Marketingowo-Mediowej Pracodawców RP.

Standardy społecznej odpowiedzialności biznesu wciąż rosną – CSR to nie tylko filantropia, ale też choćby zaangażowanie w zrównoważony rozwój.

– Społeczna odpowiedzialność biznesu musi być wpisana w strategię firmy i powiązana z kluczowymi obszarami działania. Dobrym przykładem są tu inicjatywy ekologiczne, dotyczące na przykład neutralności klimatycznej. To, czy produkty i usługi są dostarczane z poszanowaniem dla środowiska jest coraz ważniejsze dla klientów – mówiła Maria Ibisz, menedżer ds. zrównoważonego rozwoju w Deloitte. – Warto pamiętać, że przepisy Unii Europejskiej, dotyczące obowiązku raportowania danych pozafinansowych obejmują kolejne branże i sektory gospodarki – przypomniała.

– Coraz więcej firm rozumie już, że CSR to ich obowiązek, a biznes nie może rozwijać się bez społecznej odpowiedzialności – mówiła Ewa Wydrych, manager ds. marketingu w PGE Narodowym. Jak zaznaczyła, działania CSR stadionu PGE Narodowego obejmują niemal wszystkie grupy wiekowe, w tym seniorów. – Nie zapominajmy o najstarszych, bo dzięki działaniom CSR możemy skutecznie przeciwdziałać ich wykluczaniu społecznemu – podkreśliła.

Promocja zdrowia to bardzo popularny obszar działań w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu. Jak zaplanować projekt tak, by był skuteczny i wyróżniał się na tle innych? – Przede wszystkim zamiast straszyć odbiorców zagrożeniami dla zdrowia, należy promować konkretne rozwiązania. Trzeba zidentyfikować interesujący problem, w walce z którym firma może realnie pomóc, a także znaleźć nieszablonowe narzędzia – radziła Agnieszka Gołąbek, Public Affairs Manager w Medicover Polska. Jako przykład kampanii CSR w branży. – Warto zadbać, by działania wpisywały się w aktualne priorytety polityki zdrowotnej państwa, gdyż daje to szansę na patronat instytucji państwowych – podkreśliła.

W swoim wystąpieniu ekspertka Medicover zwróciła też uwagę, że coraz większym wyzwaniem jest plaga tzw. fake newsów, które odpowiedzialny biznes powinien zwalczać możliwie najskuteczniej. – Sposobem na przeciwdziałanie fake newsom może być w działaniach CSFR i komunikacyjnych mądra współpraca z celebrytami i influencerami, którzy – szczególnie dla młodszego pokolenia – bywają dziś większymi autorytetami niż eksperci naukowi – podkreślił Artur Beck, przewodniczący platformy i szef agencji Creative Harder. Zwrócono też uwagę, że fake newsy są bardzo niebezpiecznym zjawiskiem szczególnie w temacie zdrowia i aktywności fizycznej.

Marzena Smolińska, dyrektor komunikacji i marki korporacyjnej Medicover Polska, podkreślała, że szczególnie istotnym elementem działań CSR – nie tylko w branży zdrowotnej – jest wolontariat pracowniczy. – Pracownicy ochrony zdrowia – czy to państwowej, czy prywatnej, są z racji wykonywanego na co dzień zawodu najlepszymi kandydatami do edukacji i promocji prawidłowych zachowań w tym zakresie. Tak dzieje się właśnie w Medicover – dzięki osobistemu zaangażowaniu naszych pracowników prowadzimy szereg inicjatyw odpowiedzialności społecznej – zaznaczyła.

Było to już trzecie spotkanie Platformy Marketingowo-Mediowej – kolejne odbędzie się po Nowym Roku. Pytania, sugestie oraz zgłoszenia do udziału w platformie przyjmuje Karolina Pachnik z Departamentu Relacji Pracodawców RP pod adresem k.pachnik@pracodawcyrp.pl.