Społeczna odpowiedzialność Adamedu

Adamed, polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, opublikowała kolejny raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Podsumowała w nim pozytywny wpływ na innowacyjność krajowej gospodarki, a także działania zrealizowane w ramach programów aktywizujących seniorów i wspierających naukowe talenty.

Działania z obszaru odpowiedzialności społecznej biznesu, realizowane przez Adamed, wspierają Zrównoważone Cele Rozwoju ONZ, będącego agendą uzgodnioną przez państwa członkowskie oraz biznes. Wśród ustalonych 17 celów szczególne znaczenie dla Adamedu mają:

cel 3. – dobre zdrowie i jakość życia,
cel 4. – dobra jakość edukacji,
cel 8. – wzrost gospodarczy i godna praca,
cel 9. – innowacyjność, przemysł, infrastruktura,
cel 12. – odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.

– Naszą ambicją jest aktywny udział w poszukiwaniu rozwiązań odpowiadających na najważniejsze potrzeby pacjentów. Od lat dzięki polskiej myśli naukowej dostarczamy im wysokiej jakości produkty w przystępnych cenach. Prowadzimy zaawansowane prace nad nowymi substancjami, które mogą być podstawą do stworzenia pierwszego polskiego oryginalnego leku. Wywieramy pozytywny wpływ na innowacyjność krajowej gospodarki, a także promujemy Polskę jako wiarygodnego partnera biznesowego na arenie międzynarodowej. Myślimy o przyszłości i z wyprzedzeniem poszukujemy rozwiązań potencjalnych problemów. Dbamy także o teraźniejszość, tak by nasze działania na rzecz społeczeństwa i środowiska były wartością dla przyszłych pokoleń. – mówi Katarzyna Dubno, dyrektor ds. relacji zewnętrznych i ekonomiki zdrowia w Adamedzie.

Pozytywny wpływ na gospodarkę
W 2017 roku Adamed kontynuował szereg działań mających znaczenie dla krajowej gospodarki oraz poziomu jej innowacyjności. Z tytułu podatków i składek ZUS firma odprowadziła do budżetu państwa prawie 100 milionów zł, a kolejne 425 milionów trafiło do polskich partnerów handlowych utrzymujących ponad 2500 miejsc pracy.

Międzynarodowa działalność Adamedu pozytywnie wpływa na bilans w handlu zagranicznym, a także przyczynia się do promocji Polski jako rzetelnego partnera biznesowego. Firma eksportuje produkty do 65 krajów na całym świecie. W 2017 r. nabyła strategiczny pakiet wietnamskiej firmy Dat Vi Phu, będącej do dziś największą polską inwestycją bezpośrednią w Wietnamie. Łącznie inwestycje Adamedu wzrosły w tym okresie o 34%, przekraczając 4,5-krotnie średnią dla przemysłu farmaceutycznego. Wartość sprzedaży zagranicznej leków wyprodukowanych w polskich fabrykach Adamedu przewyższyła import produktów i surowców, zmniejszając deficyt handlowy naszego kraju.

Troska o rozwój polskiej myśli naukowej i młodych talentów
Poszukując odpowiedzi na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny Adamed współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi i ośrodkami naukowymi w Polsce. Firma pracuje nad nowymi lekami oraz własnymi patentami, a także prowadzi własne badania kliniczne. Obecnie własność intelektualna Adamedu chroniona jest ponad 190 patentami w większości krajów na świecie.

Innowacje i rozwój możliwe są tylko w gospodarce opartej na wiedzy. Dlatego Adamed konsekwentnie rozwija swoje centrum R&D – w 2017 r. najbardziej znaczącą inwestycją w tym zakresie było nowo powstałe Centrum Produkcji Pilotażowej Pilot Plant w Pabianicach, uroczyście otwarte w kwietniu 2018 roku.

Firma promuje również wśród młodzieży nauki ścisłe i przyrodnicze poprzez program ADAMED SmartUP. – Już od 2014 roku prowadzimy ogólnopolski program naukowo-stypendialny, który między innymi wspiera najbardziej utalentowanych uczniów w wieku 15-19 lat. Młodzi pasjonaci nauk ścisłych i przyrodniczych otrzymują szanse m.in. na udział w innowacyjnym obozie naukowym, indywidualne konsultacje edukacyjne, a także stypendia naukowe. Dotychczas do pięciu edycji naszego programu stypendialnego zarejestrowało się blisko 32 tys. uczniów, a 200 najlepszych wzięło udział w czterech wyjątkowych obozach naukowych. Nasi stypendyści studiują już na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą.  – mówi Martyna Strupczewska, kierownik ds. CSR w Adamedzie.

Aktywizacja Seniorów
Od 2016 roku Adamed z sukcesem realizuje działania aktywizujące i edukujące osoby starsze. W 2017 roku w ramach programu Adamed dla Seniora firma współtworzyła 13 wydarzeń, m.in. Dni Uniwersytetów Trzeciego Wieku czy Parada Seniorów „Dojrzali Wspaniali”, w których uczestniczyło łącznie ok. 17 000 osób. Aktywność Adamedu obejmowała organizację bezpłatnych stref badań i konsultacji lekarskich, przygotowanie i dystrybucję materiałów edukacyjnych – np. jak czytać informacje na opakowaniach leków czy liczne wykłady poświęcone tematyce zdrowotnej. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się też ogólnopolski konkurs Adamedu dla organizacji działających na rzecz aktywizacji seniorów. O wsparcie finansowe dla 3 najlepszych projektów walczyło blisko 200 instytucji. Program Adamed dla Seniora jest kontynuowany. W 2018 roku działania obejmowały obecność na kilkunastu wydarzeniach w całej Polsce, angażujących i aktywizujących ponad 20 000 seniorów.

– Zaangażowanie Adamedu w programy adresowane do seniorów jest odpowiedzią na jedno z największych wyzwań, z jakim będzie musiała zmierzyć się polska i światowa gospodarka oraz medycyna. Mowa oczywiście o starzeniu się społeczeństw – mówi Larysa Żuchowska, kierownik ds. komunikacji zewnętrznej w Adamedzie i szef projektu Adamed dla Seniora.

Więcej: https://f.adamed.com.pl/Composer/a/b/4/Raport_CSR_2017.pdf