Skutki pandemii powodem zmian w kodeksie pracy. Nowe zasady już w najbliższych miesiącach

Zmieniająca się rzeczywistość na rynku pracy, która dotknęła wszystkich przedsiębiorców, w znaczny sposób wpłynęła również na pracowników. Brak regulacji prawnych dot. poszczególnych kwestii związanych z wykonywaniem pracy w trybie hybrydowym lub zdalnym to tylko jedno z wielu wyzwań, z jakim w 2021 roku borykali się przedsiębiorcy i zatrudnieni.

Z raportu „People at Work 2021: A Global Workforce View” wynika, że blisko 4 na 10 pracujących rodziców zostało zmuszonych do kompromisu między rodziną a pracą. Na podstawie badania, przełożeni bardziej elastycznie podchodzą do pracujących rodziców, jednak w dalszym ciągu, 18% rodziców i 25% pracowników, którzy nie są rodzicami — uważa, że ich przełożeni pozwalają na mniejszą elastyczność niż wynika to z zasad przyjętych przez firmę. W bieżącym roku tę kwestię ma doprecyzować dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dot. work-life balance.

Co ciekawe, pandemia dla wielu pracowników zwiększyła szanse na rozwój. Jednak nie każdemu w tym samym stopniu. Jak wynika z badania „People at Work 2021: A Global Workforce view” przygotowanego przez ADP, zdecydowanie częściej o większych możliwościach rozwojowych mówią mężczyźni niż kobiety – odpowiednio 26 proc. do 17 proc. Dodatkowo, na podstawie badania, mimo ogólnego nastroju optymizmu związanego ze skutkami pandemii, niepewność wokół bezpieczeństwa zatrudnienia jest dominującym uczuciem wśród pracowników.

Nieuniknione było więc uregulowanie wielu kwestii, które są skutkami pandemii. Na świecie doprowadziła ona do czterokrotnego wzrostu liczby nowych przepisów w obszarze prawa pracy, natomiast w Polsce zmiany w Kodeksie Pracy dotyczą m.in.: ochrony sygnalistów, badania trzeźwości u pracowników, uregulowania prawnego kwestii pracy zdalnej.

Nowelizacja tej ustawy ma zobowiązać pracodawców do regulacji zasad wykonywania pracy zdalnej w porozumieniu zawieranym ze związkami zawodowymi, a w przypadku ich braku, w regulaminie skonsultowanym z przedstawicielami pracowników.