Covid nasilił nierówności płci: kobiety bardziej dotknięte negatywnymi skutkami pandemii niż mężczyźni

Pandemia Covid-19 zahamowała trwający dziesięciolecia postęp w kierunku równości płci. Na podstawie przeprowadzonego międzynarodowego badania wykazano, że ​​kobiety zostały znacznie bardziej dotknięte społecznie i ekonomicznie niż mężczyźni.

Wcześniej badania dotyczące rozbieżności płci związane z koronawirusem koncentrowały się na bezpośrednich skutkach zdrowotnych kryzysu. Na ich podstawie wnioskuje się, że na całym świecie mężczyźni częściej doświadczają Covid, hospitalizacji i zgonów. Jednak do tej pory w niewielu badaniach wykazano, w jaki sposób na nierówności płci wpływa wiele pośrednich społecznych i ekonomicznych skutków pandemii na całym świecie.

Badania przeprowadzone przez Institute for Health Metrics and Evaluation na Uniwersytecie Waszyngtońskim, które zostało opublikowane w Lancet pokazują, że kobiety doświadczyły większych negatywnych skutków społecznych i ekonomicznych niż mężczyźni.

Największą i najtrwalszą różnicę między płciami zaobserwowano w zatrudnieniu i pracy nieodpłatnej, przy czym 26 proc. kobiet zgłosiło utratę pracy w porównaniu z 20 proc. mężczyzn na całym świecie we wrześniu 2021 r. Kobiety i dziewczęta również częściej porzucały szkołę i częściej zgłaszały wzmożoną przemoc ze względu na płeć niż mężczyźni i chłopcy.

„Badanie to dostarcza pierwszych dowodów na dysproporcje płci dla szerokiego zakresu wskaźników zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych w całym czasie trwania pandemii” – powiedział jeden z autorów, prof. Emmanuela Gakidou. „Dowody te sugerują, że Covid-19 miał tendencję do pogłębiania wcześniej istniejących nierówności społecznych i ekonomicznych”.
 „Społeczeństwo znajduje się w kluczowym momencie, w którym inwestowanie w dalszy rozwój kobiet i dziewcząt jest niezwykle potrzebne, aby mieć pewność, że postęp w kierunku równości płci nie zostanie zatrzymany lub cofnięty z powodu pandemii Covid-19. Nie możemy pozwolić, aby społeczne i gospodarcze skutki pandemii trwały w erze post-Covid. Należy podjąć działania już teraz, aby nie tylko odwrócić obecne dysproporcje, ale także dalej zlikwidować luki istniejące przed rozpoczęciem pandemii”.

W badaniu przeanalizowano publicznie dostępne zbiory danych ze 193 krajów, korzystając odpowiedzi z ankiet przeprowadzonych od marca 2020 r. do września 2021 r. dotyczących zdrowia i dobrego samopoczucia podczas pandemii. W każdym zakątku świata od początku pandemii kobiety doświadczyły częściej utraty zatrudnienia niż mężczyźni. Do września 2021 r. 26 proc. kobiet i 20 proc. mężczyzn zgłosiło utratę pracy podczas pandemii.

„W niektórych krajach wpływ na gospodarkę miał większy wpływ na kobiety niż na mężczyzn, ponieważ są one zatrudniane w nieproporcjonalnie dużym stopniu w sektorach najbardziej dotkniętych przez Covid-19, takich jak hotelarstwo lub jako pracownicy domowi” – ​​powiedziała dr Luisa Flor, współprowadząca badanie. „Ponadto, w wielu krajach normy społeczne związane z płcią przypisują obowiązki związane z gospodarstwem domowym i opieką nad dziećmi preferencyjnie kobietom oraz ograniczają ich czas i zdolność do wykonywania pracy zarobkowej”.

Kobiety częściej niż mężczyźni zgłaszały rezygnację z płatnego zatrudnienia w celu opieki nad innymi, przy czym różnica między płciami pogłębiała się z czasem. W marcu 2020 r. stosunek kobiet do mężczyzn wynosił 1,8, ale do września 2021 r. wzrósł do prawie 2,4. Ponad połowa respondentów zgłosiła wzrost nieodpłatnej pracy, takiej jak praca domowa i opieka nad innymi podczas pandemii, przy czym kobiety znacznie częściej zgłaszają taki wzrost wszędzie z wyjątkiem Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.

Na całym świecie kobiety i dziewczęta częściej porzucały edukację niż mężczyźni i chłopcy. Największe różnice między płciami zaobserwowano w Europie Środkowej, Europie Wschodniej i Azji Środkowej, gdzie czterokrotnie więcej kobiet niż mężczyzn porzuciło edukację. Ogólnie 54 proc. kobiet i 44 proc. mężczyzn stwierdziło, że dostrzega, iż przemoc ze względu na płeć wzrosła w ich społeczności podczas pandemii.

„Im dłużej trwa pandemia, tym bardziej czujemy, że pogłębiające się nierówności będą się tylko pogłębiać i że wszelkie postępy przed pandemią w kierunku równości płci zostaną odwrócone”, powiedziała Rosemary Morgan z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. „Mam nadzieję, że te dane wzmocnią potrzebę działania decydentów, zanim będzie za późno”.

 

Polecamy również: Co należy zmienić, aby więcej kobiet mogło w pełni wykorzystać swój potencjał?