Signify opublikowała swój pierwszy w historii raport o różnorodności, równości i inkluzywności

Firma Signify globalny lider branży oświetleniowej, opublikowała swój pierwszy raport o różnorodności, równości i inkluzywności (Diversity, Equity, and Inclusion – DE&I), pokazujący jej zaangażowanie w zapewnienie różnorodności wśród pracowników oraz otwartego i sprawiedliwego środowiska pracy.

 

Opublikowany raport przedstawia podejście Signify do kwestii DE&I, cele, jakie stawia sobie firma oraz ciągły postęp, jakiego dokonuje na tym polu. Celem Signify jest zagwarantowanie by wszyscy jej pracownicy otrzymywali sprawiedliwe wynagrodzenie na tych samych lub podobnych stanowiskach, a także zwiększenie odsetka kobiet na stanowiskach kierowniczych do 34% do końca 2025 roku.

Inauguracyjny raport DE&I pokazuje, że Signify zdołało zniwelować różnice wynagrodzeń między płciami, co oznacza, że wszyscy jej pracownicy otrzymują sprawiedliwe wynagrodzenie za tę samą lub podobną pracę. Firma dokonała również znaczących postępów na rzecz osiągnięcia ogłoszonego w 2020 roku celu, jakim jest podwojenie odsetka kobiet na stanowiskach kierowniczych z 17% w roku 2019 do 34% do końca 2025 roku. Procentowy udział kobiet-kierowników w Signify wzrósł do 23% w 2020 roku i do 25% w roku 2021.

– „Jestem niezwykle dumny z tego, że zdołaliśmy wyrównać różnice w wynagrodzeniach między płciami. Jesteśmy świadomi, że utrzymanie tego stanu w dynamicznie rosnącej globalnej organizacji jest ciągłym, wymagającym stałej uwagi procesem, dlatego zamierzamy pracować nad realizacją tego celu rok za rokiem” – powiedział Eric Rondolat, dyrektor generalny Signify. – „Z zadowoleniem przyjmuję również znaczące postępy, jakich dokonujemy w celu zwiększenia reprezentacji kobiet na stanowiskach zarządczych. Kluczową kwestią jest dla nas dążenie do osiągnięcia i utrzymania wysokich standardów odzwierciedlających nasze ambicje jako pracodawcy i firmy kierującej się zasadami społecznej odpowiedzialności. Ponieważ zdajemy sobie jednocześnie sprawę, że przed nami jeszcze wiele pracy w kwestiach związanych z DE&I, chcemy stale dążyć do osiągnięcia tych niezwykle istotnych celów oraz informować opinię publiczną o efektach naszych działań.”

Zwiększenie reprezentacji kobiet oraz odsetka młodych talentów to dwa z obecnych globalnych priorytetów Signify związanych z DE&I. Procentowy udział pracowników poniżej 30-go roku życia, wzrósł do 18% w 2021 roku z 15% w 2020 roku. Odsetek kobiet wśród nowo przyjmowanych pracowników wzrósł w zeszłym roku do 51% z 49% rok wcześniej, a udział kobiet w liczbie pracowników ogółem – do 40% z 39%. Odsetek nowo zatrudnionych kobiet na stanowiskach związanych z badaniami i rozwojem, czyli takich, na których tradycyjnie dominują mężczyźni, zwiększył się do 41% w 2021 roku z 31% w roku 2020.

Aby przyspieszyć postępy na polu różnorodności, równości i inkluzywności, w zeszłym roku Signify wybrała swojego pierwszego w historii dyrektora ds. DE&I.

W strategii związanej z DE&I Signify ma świadomość, że różnorodność ma charakter wieloaspektowy, a wyzwania jej dotyczące różnią się w zależności od danego kraju. Oprócz prac na rzecz globalnych priorytetów DE&I, lokalne oddziały firmy mają kompetencje pozwalające im na szukanie rozwiązań dla największych wyzwań konkretnych miejsc i kultur, takich jak przynależność etniczna/rasowa, prawa LGBTQ+, zdrowie psychiczne, niepełnosprawność i różnorodność kulturowa.

Więcej: Raport Signify