#ShareTheCare – równość zaczyna się w domu

Procter & Gamble wprowadza nową politykę dotyczącą urlopów rodzicielskich. Inicjatywa o nazwie #ShareTheCare umożliwia ojcom skorzystanie z ośmiu tygodni płatnego urlopu, dostępnego w ciągu dwóch lat od narodzin lub adopcji dziecka.

To nie tylko nowa praktyka w zakresie zatrudnienia, lecz ważny przyczynek do zmiany kulturowej, którą promuje P&G – dążenia do eliminowania stereotypów i uprzedzeń płciowych. Wprowadzone przez firmę rozwiązane daje obojgu rodzicom szansę bycia z dzieckiem już od pierwszego dnia.

#ShareTheCare

Korzyści wynikające z promowania równości w systemie urlopów rodzicielskich są dalekosiężne. Badania wykazały, że przebywanie rodziców w domu z dziećmi przez dłuższy czas wzmacnia więzi rodzinne, partnerskie i doskonale wpływa na rozwój malucha – pod względem poznawczym, emocjonalnym i fizycznym.

Dzielenie się opieką nad dziećmi ma również pozytywny wpływ na rozwój zawodowy matek. Dzięki temu, że mężczyźni decydują się wziąć urlop ojcowski, matkom jest dużo łatwiej zaplanować powrót do pracy. Tym samym rośnie wskaźnik aktywności zawodowej kobiet, co przyczynia się do zmniejszenia luki płacowej pomiędzy mężczyznami i kobietami.

Dodatkowe 6 tygodni płatnego urlopu ojcowskiego

Jak wynika z badania „Być tatą. Wynik badania polskich ojców”, większość polskich ojców uważa, że podział ról w rodzinie powinien być partnerski. Niemal wszyscy twierdzą, że matka i ojciec powinni w podobnym stopniu rozmawiać z dzieckiem o jego problemach oraz podejmować ważne decyzje dotyczące dziecka. Dlatego P&G swoim pracownikom oferuje dodatkowe 6 tygodni płatnego urlopu ojcowskiego. Wraz z ustawowymi 2 tygodniami, panowie mogą w ramach urlopu ojcowskiego spędzić z rodziną aż 8 tygodni.

P&G poprzez swoją politykę rodzicielską i wewnętrzne praktyki w tym zakresie, dąży nie tylko do pozytywnych zmian na rzecz pracowników i ich rodzin, ale także wpływa na postawy społeczne.

– Wierzymy, że za sprawą takich rozwiązań jak nasza nowa inicjatywa #ShareTheCare możemy przyczynić się do zmiany tradycyjnego postrzegania ról rodzicielskich i odejścia od stereotypu, według którego, to kobiety powinny być głównym, pełnoetatowym opiekunem na wczesnym etapie życia dziecka. Dzięki #ShareTheCare ojcowie już nie muszą nieśmiało prosić szefa o urlop, aby odciążyć swoje partnerki i być bliżej dziecka. Płatny urlop ojcowski oferowany przez P&G wręcz zachęca ich do przestawienia priorytetów tak, by móc oddać się w pełni radości bycia z rodziną w tym okresie – mówi Geraldine Huse, Prezes Procter & Gamble w Europie Centralnej.

W polskich oddziałach P&G nowa polityka rodzicielska, dająca ojcom dodatkowe 6 tygodni płatnego urlopu, została wprowadzona w marcu 2019 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem. Obecnie z ośmiotygodniowego urlopu korzysta kilkunastu świeżo upieczonych ojców.

Świat równych szans

#ShareTheCare jest także odzwierciedleniem naszego dążenia do tworzenia świata równych szans zarówno w miejscu pracy jak i w domu. To wynika z szerokiej strategii biznesowej P&G dotyczącej elastycznych modeli pracy, Flex@Work, która jest odpowiedzią na potrzeby pogodzenia pracy z życiem rodzinnym naszych pracowników w danym okresie ich życia. Dzięki takim programom jak #ShareTheCare i innym praktykom służącym równym szansom w miejscu pracy, a także silnemu przekazowi reklamowemu naszych marek promujemy różnorodność i integrację społeczną we wszystkich obszarach naszej działalności biznesowej – podkreśla Geraldine Huse.