SFDR. Sustainable Finance Disclosure Regulation

SFDR – (ang. Sustainable Finance Disclosure Regulation, Rozporządzenie w sprawie Zrównoważonego Rozwoju)

Rozporządzenie to ma na celu osiągnięcie większej przejrzystości w odniesieniu do sposobu analizowania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, które występują w ramach działalności prowadzonej przez uczestników rynku finansowego i doradców finansowych.